Voor Mariska, voor ROSA


Daar waar de andere fractieleden, na wat onrustige nachten, eindelijk gingen genieten van een ongestoorde nachtrust, kon kersvers raadslid voor ROSA Hans Kuyper de slaap niet vatten en klom in de pen…

Een nieuwe lente

Op donderdagavond klinkt vleugelgeruis:
er fladdert een duif op van ’t Zaanse stadhuis.
Met glimmende oogjes verspreidt hij heel vlug
de woorden van Hamming: ‘Mariska is terug!’
 
Hij vliegt van het zand naar de klei en het veen,
en strooit er de vreugde zo wijd om zich heen!
De vos laat de gans los, de woelmuis haalt bier,  
de bijenzwerm dartelt van louter plezier.
 
De kikker klimt blij uit de modder omhoog.
Geen witvis of stekelbaars houdt het nog droog.
De zwanebloem zwaait en de rietorchis niet –
die staat stil te stralen in ’t opschietend riet.
 
De gierzwaluw hoort het aan Afrika’s kust
en pakt vast de koffers, zijn hart is gerust.
Hij zegt tot de kinders: ‘Kom jongens, we gaan.
Mariska is terug en de lente breekt aan!’