Voortgang vorming college in impasse


Het vormen van een college verloopt moeizaam. D66 en de PvdA hebben vorige week geconcludeerd dat de onderhandelingen die de afgelopen weken hebben plaatsgevonden nog niet tot resultaat hebben geleid.
ROSA ziet mogelijkheden voor een college waarin naast D66, PvdA en ROSA ook GroenLinks en de SP plaatsnemen en heeft hier haar sterke voorkeur voor uitgesproken. D66 en de PvdA houden vooralsnog vast aan een college waarin ook de VVD een plek heeft.
Op de site van de gemeente is een korte update te lezen en is de brief te vinden die partijleider van D66 Gemma Kwantes aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad stuurde.