Vossen en ganzen


Tijdens de bespreking van de “Herijking visie Twiske” in het Zaanstad beraad was ROSA de enige partij die zich uitsprak tegen het voornemen om vossen en ganzen in Het Twiske op gruwelijke wijze om het leven te brengen.

ROSA wil het college en de de oppositie bewust maken van de feiten rondom dit (door mensen veroorzaakte) dierenleed. ROSA hoopt dat Zaanstad zich hier tijdens de raadsvergadering op 15 oktober tegen uit zal spreken door ons amendement (tekstwijziging), dat wij samen met GroenLinks indienen, op de visie te ondersteunen. En dat Zaanstad aan Recreatieschap Het Twiske zal verzoeken de punten m.b.t. het afmaken van vossen en ganzen te schrappen.

http://zaanstad.notudoc.nl/cgi-bin/showdoc.cgi/action=view/id=1360823/type=pdf/Amendement_94A_Vossen.pdf