Vragen aan B&W naar aanleiding van sluiting Phee's


Op 23 juli sloot stichting Phee’s de deuren van haar locatie op bedrijventerrein Westerspoor. De activiteiten van Phee’s zouden in strijd zijn met het bestemmingsplan en daarom niet op die plek mogen plaatsvinden.

De sluiting riep verschillende vragen op bij de fractie van ROSA, die hier schriftelijke vragen over stelde. De antwoorden hierop volgden deze week.

De fractie vindt echter dat met deze beantwoording niet alle vragen zijn beantwoord en dat die zelfs nieuwe vragen oproept. Daardoor wordt het onderwerp op verzoek van ROSA binnenkort tijdens het Zaanstad Beraad behandeld.

Klik op deze link voor de vragen van ROSA en het antwoord van het college: Vraag en antwoord stichting Phee’s