Vragen over evenementen en vergunningen


Gisteravond ontving de raad een brief waarin de organisatoren van Boulevaart aankondigen met hun evenement te willen stoppen. Dat kan niet de bedoeling zijn! Wij maakten vragen en kregen veel fracties mee. Volgende week praten we hierover door. Wordt zeker vervolgd!

Op 19 september jongstleden heeft de gemeenteraad een brief ontvangen van Boulevaart. Dit prachtige evenement stopt. De overwegingen zijn hiertoe in de brief toegelicht. Signalen als deze zijn helaas niet nieuw bij de Zaanse raad. Naar aanleiding van signalen uit de stad, vrezen ondergetekenden dat Boulevaart niet het enige evenement zal zijn dat we in het feestjaar 2024 kwijtraken. We hopen dat het niet zover komt.

In september van 2022 is met een agenda-initiatief aandacht gevraagd voor het faciliteren van kleine evenementen. Er zijn destijds insprekers geweest over de Boekenmarkt Wormerveer en over evenementen in het Wilhelminapark. Een groot aantal partijen in de raad deelde toen de zorgen over de toenemende regeldruk. Ook in het coalitieakkoord hebben we afgesproken ruimte te geven aan kleine evenementen en een evenementencoördinator aan te stellen om organisaties te ondersteunen. 

Terwijl het college het evenementenbeleid voortvarend heeft aangepakt met de aanstelling van de genoemde coördinator (die ook al zeer proactief aan het werk is) blijkt nu de strikte regelgeving een knelpunt te worden. Ieder jaar lijkt er een regeltje bij te komen, bovenop het reeds zware pakket aan verplichtingen die samenhangen met het organiseren van een evenement. Per regel gepresenteerd als een logische overweging; als geheel vormen ze echter een steeds grotere regeldruk. Steeds meer organisatoren besluiten door deze regeldruk de stekker uit hun evenement te trekken.

De signalen uit het veld zijn wat ons betreft overduidelijk en de tijd is op. Prachtige evenementen uit het hart van de samenleving gaan verloren, ten koste van de gemeenschapszin en een levendige stad. 

Ondergetekenden stellen het college daarom de volgende actualiteitsvragen n.a.v. de brief van Boulevaart:

  1. Is het college op de hoogte van de toegenomen regeldruk in de evenementensector, die ervoor zorgt dat evenementen stoppen, geen doorgang vinden of organisatoren ontmoedigd raken?
  2. Deelt u onze zorgen dat grote delen van het budget, tijd en menskracht van zowel de ambtelijke organisatie als van evenementenorganisatoren gaan zitten in het uitvoeren van opgelegde regelgeving?  
  3. Hoe gaat het college ervoor zorgen dat Zaanstad een faciliterende in plaats van een handhavende houding aanneemt ten opzichte van (kleinschalige) evenementen? Dus van ‘nee, tenzij’, naar ‘ja, mits’?


Zaanstad, 20 september 2023

ROSA,

Geert van Bemmelen

PvdA,

Jitske Brommet

VVD,

Fidel Lopes

CDA,

Julie van ’t Veer

GroenLinks,

Natascha Stroo

POV,

Perry van der Velden