Vreemdelingendetentie in Zaanstad


Eerst streed ROSA tegen de komst van de bajesboten naar Zaandam. Toen die er toch kwamen streed ROSA voor een zo humaan mogelijke behandeling van de mensen die er werden opgesloten. Ook maakte ROSA zich hard om de boten zo snel als mogelijk weer uit Zaanstad te laten verdwijnen. Helaas stond ROSA vaak alleen in deze strijd. Nu blijkt dat de gemeente Zaanstad en de dienst Justitiële Inrichtingen geen garanties kunnen geven dat er in de nog te bouwen penitentiaire inrichting op bedrijventerrein Hoogtij niet weer mensen zonder geldige verblijfspapieren worden vastgezet. Niet om het feit dat zij een misdrijf hebben begaan, maar om het gegeven dat zij niet in het bezit zijn van de juiste papieren. Dit bleek uit de beantwoording van schriftelijke vragen die ROSA enige tijd geleden aan het college voorlegde.

ROSA is tegenstander van het huidige landelijke vreemdelingenbeleid, waaraan de gemeente Zaanstad en nagenoeg alle politieke partijen in meer of mindere mate hun medewerking verlenen. ROSA pleit voor een humane behandeling van een ieder die in de gemeente Zaanstad vrede en veiligheid, voedsel en welzijn komt zoeken.

ROSA is principieel tegen de fenomenen grenshospitium en uitzetcentrum en is dan ook tegen de vestiging van dergelijke instellingen binnen de grenzen van Zaanstad. ROSA acht het inhumaan om asielzoekers, die in Nederland een stukje veiligheid, geborgenheid en zekerheid komen zoeken, op te sluiten, alleen omdat de Nederlandse overheid niet in staat zegt te zijn om voor een fatsoenlijke opvang en administratieve begeleiding te zorgen voor deze mensen. ROSA wil dat de gemeente Zaanstad toezegt dat in de nieuwe gevangenis geen asielzoekers, vluchtelingen of illegalen worden opgesloten.