We hebben (bijna) een Omgevingsvisie


Dit is een bijdrage van Hans Kuyper

Op 1 januari 2024 treedt, na heel veel uitstel, dan toch de Omgevingswet in werking. Een grote hoeveelheid wetten en andere richtlijnen wordt samengevoegd tot één overzichtelijk geheel, gekoppeld aan een makkelijk toegankelijk digitaal systeem. Voor inwoners en ondernemers moet het aanvragen van vergunningen een stuk eenvoudiger worden.

Dat is in elk geval de bedoeling. Of het allemaal een-twee-drie lukt, is niet zeker. Zo werkt bijvoorbeeld het landelijke digitale stelsel nog niet helemaal vlekkeloos. Maar In Zaanstad doen we er in elk geval alles aan om de overgang soepel te laten verlopen.

Onderdeel van de Omgevingswet is het opstellen van een Omgevingsvisie. Daar is de raad van Zaanstad ook alweer een tijd mee bezig. Het wordt een document dat vertelt waar we vandaan komen en hoe we er in 2040 uit willen zien, als gemeente. Dat is nogal wat, en omdat 2040 nog ver weg is, kan zo’n visie op bepaalde punten behoorlijk vaag zijn. Daar is niet zoveel aan te doen.
Maar de doelen worden wel helder omschreven. En met die doelen is ROSA het voor een groot deel van harte eens. Er is veel aandacht voor groen, voor biodiversiteit en klimaatadaptatie. Het is te hopen dat de mooie ambities ook uitgevoerd gaan worden – en daar zullen wij ons voor inzetten. Ook de plannen wat betreft duurzame woningbouw, ruim baan maken voor wandelaars en fietsers, de hernieuwde aandacht voor de maakindustrie en het met voorrang investeren op de zwakste plekken van de stad kunnen op onze enthousiaste steun rekenen.

Wel is het jammer dat er wat weinig aandacht wordt besteed aan het erfgoed. Juist in de komende periode zullen we ons gaan bezighouden met wat er gebouwd is in de jaren van de wederopbouw en daarna, het tijdperk Post 45. Dat vergt een andere kijk op ons monumentenbeleid, omdat in die periode hele wijken planmatig werden opgezet. Hoe we deze kwaliteiten kunnen borgen zonder de halve stad op slot te zetten is een enorme uitdaging.

Na de zomer komt de ontwerp-Omgevingsvisie ter inzage te liggen en kan iedere inwoner er een mening over geven. We hopen dat de ROSA-stemmers zich daarbij niet onbetuigd laten en ook zullen aandringen op een toekomstbeeld dat recht doet aan ons verleden! Zodat we in 2040 wonen in een dynamische gemeente waar de vergrijzende bevolking desondanks de weg naar huis nog kan vinden.