Wel of niet bouwen op het Hembrugterrein


hembrug03ROSA heeft een lange geschiedenis met het Hembrugterrein, een liefdesgeschiedenis wel te verstaan. ROSA was de eerste partij die zich druk maakte over de staat van de monumenten en die zich inzette voor het behoud, herstellen en herbestemmen van de prachtige gebouwen die het Hembrugterrein rijk is. Hierbij verloor ROSA het unieke groengebied dat het Hembrugterrein ook is nimmer uit het oog.

En dan nu toch instemmen met het bouwen van woningen, hoe zit dat?  

Het onderhoud van zowel de stenen als de groene monumenten kost veel geld. ROSA is ervan overtuigd dat de instandhouding van de monumenten inclusief het plofbos of kleibos niet mogelijk is zonder woonbestemming en nieuwbouw en verdere ontwikkeling van het terrein. Het Hembrugterrein is al meer dan een eeuw bebouwd en historisch gezien is het een plek waar altijd veel mensen verbleven, in vroeger tijden om te werken in de fabrieken van de Artillerie Inrichting. Die telde duizenden werknemers in de hoogtijdagen.

Stoere, robuuste nieuwbouw kan op zo’n plek een meerwaarde kan zijn, mits met gevoel voor historie en respect voor de omgeving gebouwd. Het Hembrugterrein kan zo ook een prachtige poort naar Zaanstad vormen vanaf het Noordzeekanaal. Een andere overweging om voor woningbouw op het Hembrugterrein te kiezen is dat ROSA er alles aan wil doen om bebouwing in de veenweidegebieden te voorkomen. En het niet bouwen van woningen in Zaanstad is gezien de vraag naar woningen geen optie.

ROSA heeft in de Raad aangegeven dat het Hembrugterrein een avontuur is, en dat we dat avontuur willen aangaan. Tot nu toe neemt de wethouder ons mee bij elke stap die wordt gezet, de afdeling monumenten zit er bovenop. Daar heeft ROSA vertrouwen in. Hiernaast heeft ROSA de toezegging gehad dat het onderhoud van en werkzaamheden in het bos door deskundigen worden uitgevoerd.

Die liefde voor het Hembrugterrein voelt ROSA nog altijd. Daarom volgt ROSA de plannen en de uitvoering kritisch en behoudt zij zich de mogelijkheid voor om alsnog tegen het hele plan te stemmen als blijkt dat 2/3 woningbouw onevenredige invloed heeft op de genius loci van het Hembrugterrein.