Wel of geen asielzoekers en illegalen in de gevangenis in Zaanstad?


Met het verdwijnen van de bajesboten kwam er ook een einde aan het inhumane vreemdelingendetentiebeleid binnen de Zaanse stadsgrenzen. Of toch niet? De nog te bouwen gevangenis op bedrijventerrein Hoogtij in Zaandam zou, ondanks afspraken met de gemeenteraad, ook geschikt zijn voor het opsluiten van asielzoekers en personen zonder geldige verblijfsdocumenten. Dat blijkt althans uit uitspraken van Peter Hennephof, hoofddirecteur Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) in een onlangs gepubliceerd interview. Enkele dagen later was de betreffende passage plots uit de tekst geschrapt.
Desondanks reden voor ROSA om hierover direct schriftelijke vragen aan het college van B&W te stellen.