westzijde 30-km-zone!


ROSA wil dat Zaanstad, waar mogelijk, een dertig-kilometergebied wordt. Daarom dienen wij vanavond, samen met andere partijen, opnieuw een motie in om de gehele Westzijde tot dertig-kilometerzone te laten verklaren. De motie is hier te lezen.

De fietsersbond Zaanstreek legt in onderstaand stuk helder uit waarom dit een goed plan is:

“Bij 50 km neemt de ernst van ongelukken beduidend toe als je het vergelijkt met 30 km. Er gebeuren 30% meer letselongevallen, 50% meer ernstige letselongevallen en 60% meer dodelijke ongevallen. Tussen 1998 en 2007 zijn er door snelheidsverlaging 1600 verkeersdoden minder gevallen, stelt VVN (Veilig Verkeer Nederland).” Lees hier verder.