winst voor de Kraaien en vele anderen


Ze waren goed vertegenwoordigd tijdens de vergadering over de kadernota in de raadzaal gisteravond: de leden van hockeyclub de Kraaien.
En ze kregen waar vooral ROSA lang voor heeft gestreden: budget voor verhuizing naar Zaanstad, waarbij de locatie Fortuinweg vóór de begrotingsbehandeling van 2017 op alle niveau’s onderzocht moet worden.
Hierdoor kunnen meer inwoners van Zaanstad in de toekomst deze populaire sport beoefenen, op een centrale, goed bereikbare plaats, en hoort het fietsen over slecht verlichte, onveilige weggetjes tot het verleden.

De Kraaien hebben lang op uitsluitsel moeten wachten. ROSA e.a. kwam al in november 2015 met een bijna gelijkluidende motie, maar die haalde het helaas niet. Doordat de VVD en D66, die toen nog tegenstemden, nu gelukkig zijn bijgedraaid kan de verhuizing van de Kraaien eindelijk een feit worden.

Ook winst voor de zomerschool, waar Zaanse kinderen met een onderwijsachterstand in de zomervakantie
hun kennis op peil kunnen houden, en waar kinderen uit armoedegezinnen een fijne tijd kunnen hebben. Deze zou door het college wegbezuinigd worden, maar door een motie van ROSA e.a. moet het college nu met een financieel plan komen om de zomerschool te kunnen laten voortbestaan.

En dankzij een amendement van ROSA e.a. wordt er in de begroting geen geld gereserveerd voor de bijdrage van Zaanstad aan een Ondernemersfonds, waar ook niet commerciële organisaties flink aan zouden moeten bijdragen.

Het percentage mensen dat fietsend naar het werk gaat is, ondanks alle bevorderende maatregelen, met vijf procent gedaald. Door de motie van ROSA e.a. moet het college nu laten onderzoeken hoe dit komt. Daar kunnen we dan lering uit trekken, bij verdere plannen Zaanstad fietsvriendelijker te maken.

En dan de “klaine hoissies,” die dankzij de motie van ROSA e.a. hopelijk in groten getale in Zaanstad gaan verrijzen. Want het college moet zich hier nu in gaan verdiepen, en zij moet onderzoeken welke plekken in Zaanstad hier geschikt voor zijn.
En dat is winst voor de vele woningzoekenden in Zaanstad, omdat er een mooie, duurzame en praktische oplossing is toegevoegd aan het Zaanse woningnoodprobleem.