Zaanse luchtkwaliteit kan gezonder


Momenteel debatteert de Zaanse raad over de Voorjaarsnota. ROSA bracht onderstaande in bij het debatpunt ‘Luchtkwaliteit.’ De vraag om het hier eens raadsbreed uitgebreider over te hebben werd positief ontvangen door de wethouder en andere fracties.

Onze inbreng:

“We overlijden in Nederland gemiddeld negen maanden eerder dan met écht schone lucht het geval zou zijn. Maar wanneer je langs een drukke weg of vlakbij industrie of Schiphol woont, kunnen die negen maanden oplopen tot jaren levensverlies.

De luchtkwaliteit in Zaanstad voldoet niet aan de WHO-gezondheidsnormen. Dit wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de luchtverontreiniging uit het buitenland, wordt gesteld. Maar aan de andere kant is de luchtkwaliteit in Drenthe, Friesland, Groningen en op sommige Waddeneilanden beduidend beter dan in de Randstad.

In het antwoord op onze technische vragen werd verder gesteld dat de allergrootste killer, te weten ultrafijnstof, niet wordt gemeten in Zaanstad en dat dit erg kostbaar is. Maar zowel in een groot GGD onderzoek in Zaanstad uit 2022 als via 17 meetstations middels project ‘Hollandse Luchten’, dat liep tot eind 2023, is ultrafijnstof wel degelijk gemeten. Dus dat antwoord vinden wij wat vreemd.

ROSA vindt dit onderwerp belangrijk genoeg om het er eens uitgebreid over te hebben middels een Carré of een technische sessie. Wij zullen dit, verder onderbouwd dan hier vanwege de spreektijd mogelijk is, aanvragen bij de agendacommissie.”