Zaanstad gaat ROSA-initiatief om jongeren kansrijkere toekomst te bieden uitvoeren


Dit is een bijdrage van: Menno de Haas

Tijdens de laatste vergadering voor het zomerreces heeft de raad bijna unaniem, alleen de PVV stemde tegen, ons initiatief omarmd om de eerste stappen te zetten voor deelname aan het programma “Opgroeien in een Kansrijke Omgeving(OKO)”.

Het programma is de Nederlandse vertaling van het zgn. IJslandse model”, een aanpak die daar inmiddels al ruim 20 jaar wordt toegepast om het middelengebruik terug te dringen en is zeer succesvol is gebleken. met een daling van meer dan 40%. Maar eigenlijk is de wijze waarop dit bereikt is nog veel belangrijker. Een community-based aanpak waarbij er voor jongeren alternatieven zijn om invulling te geven aan hun leven, waarbij ze deelnemen aan allerlei programma’s op o.a het gebied van sport en cultuur, ouders direct betrokken worden, scholen en verenigingen actief meedoen hebben ervoor gezorgd dat jongeren zich gezien en gehoord voelen, andere keuzes maken en hun talenten ontplooien.

In Nederland werd het model in 2018 geïntroduceerd door het Nederlands Jeugdinstituut en Trimbos. Samen hebben zij, met vier gemeentes een pilot gedraaid welk geresulteerd heeft in het OKO-programma, een vertaling toegesneden op de Nederlandse situatie. Inmiddels zijn er 32 gemeentes die werken met OKO.

Met de introductie van het programma in Zaanstad denken we dat we een een grote stap kunnen zetten voor onze jongeren. Iedere jongere verdient het om op te groeien in een omgeving die je stimuleert om het beste uit jezelf te halen. Er is nog veel werk te verzetten maar het begin is er.