Zaanternationale – een prijsvraag!


Op 1 mei viert ROSA de Dag van de Arbeid. Wij doen dit op feestelijke wijze en onder meer met de presentatie van een heuse Zaanse versie van De Internationale.

Ga jij de geschiedenis in als de schrijver van deze Zaanternationale? Lees gauw verder voor de voorwaarden. Insturen kan tot 16 april 2017.  

De Zaanternationale – een prijsvraag!

Debout, les damnés de la terre

De tekst van het arbeiderslied De Internationale werd geschreven door de Franse communard Eugène Pottier toen hij na het neerslaan van de Parijse Commune de zomer van 1871 in België doorbracht, op de vlucht voor justitie. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de tekst werd gezongen op de wijs van de Marseillaise, maar een jaar na Pottiers dood in 1887 componeerde Pierre de Geyter de melodie die we nu nog kennen. In 1892 werd het lied de officiële strijdhymne van de Tweede Internationale, op voorspraak van Rosa Luxemburg en Vladimir Iljitsj Oeljanov, beter bekend onder zijn schuilnaam Lenin. Tot 1944 was De Internationale het volkslied van de Sovjet-Unie.

Ontwaakt verworpenen der aarde

De bekendste Nederlandse vertaling is van Henriette Roland Holst en stamt uit 1900. Er zijn in de twintigste eeuw veel andere versies gemaakt, al dan niet satirisch, en in 1971 probeerde Jaap van de Merwe de tekst te moderniseren (Hé joh, ze houwen je d’r onder...), maar dat werd geen groot succes. Bijna elke taal en elk dialect kent wel een versie van De Internationale. Wat dacht u van Deffrowch, orthrymedigion daear!, Fram, þjáðir menn í þúsund löndum!, N’zigqila zezwe lonke! en Qongovo’ yIvem vaj Hem! ? Dat is de beginregel in achtereenvolgens het Welsh, IJslands, Zulu en Klingon.

Zaans

Ons is echter niets bekend van een Zaanse versie. Niet in de Zaanse volkstaal, maar ook niet in het Algemeen Beschaafd Nederlands met een specifiek Zaanse inhoud. Vandaar de prijsvraag die ROSA nu uitschrijft. Wij willen graag een Zaanse versie van De Internationale, die op de Dag van de Arbeid (maandag 1 mei aanstaande) zal worden uitgevoerd door een heus socialistisch koor onder leiding van een heuse dirigent. Van die uitvoering worden opnames gemaakt die via Youtube de wereld over zullen gaan.

Voorwaarden

Hoewel we de talloze Zaanse tekstdichters graag vrij willen laten in hun creativiteit, moeten de inzendingen wel aan een twee voorwaarden voldoen. Zo moet de tekst allereerst inhoudelijk aansluiten bij ‘de rode Zaan’, in de breedste zin des woords. Schimpgedichten en scheldkannonades over gutmenschen en wegkijkers ontvangen we heel graag, maar gaan we natuurlijk niet hardop zingen. Dat brengt ons meteen bij de tweede voorwaarde: we moeten de tekst ook kúnnen zingen. Let dus op rijmschema, metrum, klemtoon en kijk waar de accenten liggen. Plaats liefst een tweelettergrepige strijdkreet aan het begin van regel een en twee (Qilai! Sheit oif! Ej, hor! geven bijvoorbeeld het Chinees, Jiddisch en Slowaaks) en zorg dat het koor lekker kan uithalen in de refreinen. Volg het origineel zo nauwgezet mogelijk en zing het resultaat thuis een paar keer hardop. Maar wees verder vooral zo origineel als je maar kunt: Let no one build walls to divide us / Walls of hatred nor walls of stone schreef Billy Bragg rond 1990, met zwaar vooruitziende blik.

Ter inspiratie de versie van De Stem des Volks: https://www.youtube.com/watch?v=Fm_AmAs02rc

Veel succes!

Stuur zo veel coupletten in als je wilt. Een deskundige jury van ouderwetse socialisten zal er uiteindelijk drie uitkiezen. Op de avond van de eerste mei zullen die worden gezongen en zal tevens bekend worden gemaakt welk van de drie als eerste is geëindigd, en dus voor eeuwig De Zaanternationale genoemd zal worden. De jury behoudt zich het recht voor om eventueel hier en daar, indien zangtechnisch noodzakelijk, aan de teksten te schaven.

Inzenden

Inzenden kan tot uiterlijk 16 april 2017. Stuur je inzending naar:

info@rosa-zaanstad.nl

onder vermelding van je naam en telefoonnummer.