Zaanternationale: schrijf een couplet!


Tijdens onze feestelijke 1 mei-viering presenteren wij onder andere een Zaanse versie van De Internationale.

Vorige maand deden wij een oproep tot het schrijven van een Zaanse versie, of op z’n minst een couplet. We zouden graag zeggen dat we zijn overstelpt met inzendingen, maar we kregen er helaas tot nu toe maar een paar. 

Nu bedachten wij dat misschien niet iedereen De Internationale van A tot Z kent. Daarom hieronder even de bekendste versie; de Nederlandse vertaling van Henriette Roland Holst. 

Gewoon, ter inspiratie.

NB: Omdat we zoveel mogelijk mensen kans willen bieden een coupletje in elkaar te wrochten hebben we de uiterlijke datum van binnenkomst verplaatst naar 23 april as. Er is, naast eeuwige roem, een mooie prijs te winnen!

Meer over de prijsvraag en de voorwaarden staat hier: https://www.rosa-zaanstad.nl/nieuws/zaanternationale-een-prijsvraag/#more-1512

Klik op lees meer voor de tekst van de Internationale.

De Internationale

Ontwaakt, ontwaakt verworpenen der aarde!

Ontwaakt, verdoemden in hongers sfeer!

Reed’lijk willlen stroomt over de aarde

En die stroom rijst al meer en meer.

Sterft, gij oude vormen en gedachten!

Slaafgeboor’nen, ontwaakt, ontwaakt!

De wereld steunt op nieuwe krachten

Begeerte heeft ons aangeraakt!

Refrein:

Makkers, ten laatste male,

Tot den strijd ons geschaard!

En d’Internationale

Zal morgen heersen op aard!

De staat verdrukt, de wet is logen

De rijkaard leeft zelfzuchtig voort

Tot het merg wordt d’arme uitgezogen

En zijn recht is een ijdel woord

Wij zijn het moe naar anderer wil te leven

Broeders, hoort hoe gelijkheid spreekt:

Geen recht, waar plicht is opgeheven,

Geen plicht, leert zij, waar recht ontbreekt.

Refrein

De heersers door duivelse listen

Bedwelmen ons met bloedige damp.

Broeders, strijdt niet meer voor anderer twisten

Breekt de rijen! Hier is uw kamp!

Gij die ons tot helden wilt maken,

O, barbaren, denkt wat ge doet

Wij hebben waap’nen hen te raken,

Die dorstig schijnen naar ons bloed