Notities en rapporten


ROSA wil de bron van de Zaan beschermen

ROSA heeft het initiatief genomen tot de oprichting van landschapspark De Crommen Ye, dat zich zou moeten uitstrekken vanaf de polders ten westen van Assendelft totaan het water van het Uitgeestermeer. Een prachtig, zeer divers gebied waar bijna drieduizend jaar geschiedenis nog volop beleefbaar is. Over die dertig eeuwen heeft het noordwesten van Zaanstad boeiende verhalen te vertellen. Vanaf de Vroege IJzertijd woonden hier mensen, eerst op de hoge oevers van […]


Toerisme en de (verre) toekomst

Vanavond heeft ROSA haar visie op het toerismebeleid aangeboden aan de burgemeester en de raad. In dit stuk, ‘Over trots, toerisme en de toekomst’, is een groot aantal plannen van onszelf en anderen bijeengebracht met de bedoeling de discussie wat concreter te maken. Maar belangrijker nog: er is een poging gedaan het ‘verhaal’ van de Zaanstreek duidelijk op te schrijven. Er wordt zo vaak gezegd dat we ‘ons verhaal moeten […]