Notities en rapporten


De Beatrixtoren, een alternatief voor sloop

Vanaf vandaag, 21 december, ligt het bestemmingsplan Peperstraat zes weken ter inzage. U kunt het hier vinden. Iedereen die er ideeën over heeft, of bezwaren wil uiten, kan deze in de vorm van een zienswijze indienen. Vervolgens worden al deze zienswijzen beantwoord en al dan niet verwerkt, waarna de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing zal nemen. Naar verwachting zal dat ergens in het komend voorjaar gaan gebeuren. ROSA is voorstander van de plannen, met één nadrukkelijk en groot voorbehoud: wij willen dat de Beatrixtoren behouden blijft als monument van de jaren […]


Het toerisme van de toekomst

In januari 2016 kwam ROSA met de nota ‘Over trots, toerisme en de toekomst’ over toerisme en marketing. Gisteravond sprak het Zaanstad Beraad over de nieuwe Toeristische Visie Zaanstad 2021-2025  Interessant en verrassend om die twee stukken eens naast elkaar te leggen. Wat is er veel veranderd in die paar jaar! Maar duidelijk is wel, dat de uitgangspunten die ROSA zes jaar geleden al presenteerde, luid en duidelijk doorklinken in het beleid van vandaag. Uitgaan van eigen kracht (geen bijwagentje van Amsterdam worden), bezoekers het hele verhaal vertellen (niet alleen dat […]


ROSA wil de bron van de Zaan beschermen

ROSA heeft het initiatief genomen tot de oprichting van landschapspark De Crommen Ye, dat zich zou moeten uitstrekken vanaf de polders ten westen van Assendelft totaan het water van het Uitgeestermeer. Een prachtig, zeer divers gebied waar bijna drieduizend jaar geschiedenis nog volop beleefbaar is. Over die dertig eeuwen heeft het noordwesten van Zaanstad boeiende verhalen te vertellen. Vanaf de Vroege IJzertijd woonden hier mensen, eerst op de hoge oevers van de vele kreken, die in verbinding stonden met het Oer-IJ. Gelukkig is één daarvan nog zichtbaar aanwezig: de kreekrug van […]


Toerisme en de (verre) toekomst

Vanavond heeft ROSA haar visie op het toerismebeleid aangeboden aan de burgemeester en de raad. In dit stuk, ‘Over trots, toerisme en de toekomst’, is een groot aantal plannen van onszelf en anderen bijeengebracht met de bedoeling de discussie wat concreter te maken. Maar belangrijker nog: er is een poging gedaan het ‘verhaal’ van de Zaanstreek duidelijk op te schrijven. Er wordt zo vaak gezegd dat we ‘ons verhaal moeten uitdragen’, dat streekmarketing pas goed lukt ‘als je een helder verhaal hebt’. Daar is iedereen het ondertussen wel over eens, […]