ROSA wil de bron van de Zaan beschermen 1


Raadslid Hans Kuyper

ROSA heeft het initiatief genomen tot de oprichting van landschapspark De Crommen Ye, dat zich zou moeten uitstrekken vanaf de polders ten westen van Assendelft totaan het water van het Uitgeestermeer. Een prachtig, zeer divers gebied waar bijna drieduizend jaar geschiedenis nog volop beleefbaar is.

Over die dertig eeuwen heeft het noordwesten van Zaanstad boeiende verhalen te vertellen. Vanaf de Vroege IJzertijd woonden hier mensen, eerst op de hoge oevers van de vele kreken, die in verbinding stonden met het Oer-IJ. Gelukkig is één daarvan nog zichtbaar aanwezig: de kreekrug van Assendelft werd, mede door de inzet van ROSA, in oktober 2016 een aardkundig monument. Niet ver daar vandaan, op het voormalige Provily-sportpark in Krommenie, werd afgelopen najaar een Romeinse militaire basis opgegraven; de noordelijkste op het vasteland van Europa.

Deze archeologische parels bevinden zich in een afwisselend landschap van veen, zandruggen en kleiafzettingen, gestoffeerd met waterplassen, riet- en graslanden, ruigtes en moerasbosjes. Daardoorheen slingeren zich middeleeuwse dijkjes en ook de latere grondwerken van de Stelling van Amsterdam. Nergens beter dan hier is te zien hoe de oorspronkelijke kleine boeren en vissers op het Zaaneiland zich ontwikkelden tot de zeelieden, scheepsbouwers en handelaren van het rijke Holland van de zeventiende eeuw.

De Zaan heeft geen bron, maar als dat wel zo was – dan lag die hier.

Het gebied is bij uitstek geschikt om de meer duurzame bezoekers te trekken;de wandelaars en fietsers zie zich willen verdiepen in cultuurhistorie en natuur. Het heeft alle potentie zich te ontwikkelen tot een vijfde ‘hotspot’, naast het Hembrugterrein, het centrum van Zaandam, de Zaanse Schans en de Zaanbocht in Wormerveer. Een landschapspark kan de attractiviteit versterken en tegelijkertijd de belangrijke natuurwaarden beschermen. Heel stiekem droomt ROSA zelfs al van een archeologische museum, als Zaanse tegenhanger van het prachtige Huis van Hilde aan de overkant van het Oer-IJ.

BRON: NHD 23-02-2019

Op dit moment voert ROSA gesprekken met betrokken organisaties en besturen. Niet iedereen was zich al ten volle bewust van de rijkdom van het gebied en het enthousiasme is groot. De kans bestaat dat het beoogde landschapspark een prominente plaats zal innemen in de plannen die bijvoorbeeld Landschap Noord-Holland heeft met hun Amsterdam Wetlands – vreselijke naam, mooi idee.

De volledige brochure die ROSA over landschapspark De Crommen Ye schreef, vindt u vindt u hier.

En natuurlijk houden we u op de hoogte van de vorderingen!

 


Een gedachte over “ROSA wil de bron van de Zaan beschermen

Reacties zijn gesloten.