Ongecategoriseerd


Het licht

  Op Kerstavond wordt traditioneel de fakkeltocht tegen discriminatie en racisme georganiseerd. ROSA is daar, zoals ieder jaar, uit volle overtuiging bij en we hopen op een grote opkomst.  Ter inspiratie hier het gedicht dat ons fractielid Hans Kuyper, toen nog als Stadsdichter van Zaanstad, in 2007 voorlas bij de start van de tocht. Het is helaas alleen maar actueler geworden. De fractie van ROSA hoopt u te ontmoeten, om 19.30 uur bij De Groote Weiver aan de Industrieweg 1a in Wormerveer. En mocht dat u niet lukken, dan wensen wij […]


De Zaanse begroting voor 2014

Donderdag wordt door de gemeenteraad gestemd over de begroting voor de gemeente Zaanstad. Rooskleurig ziet die er niet uit: er moet veel worden bezuinigd. Vooral cultuur en welzijn worden hard getroffen. Te hard, volgens ROSA. ROSA dient in totaal negen moties en amendementen in, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van bezuinigingen op cultuur en welzijn, de buurthuizen en amateur)kunst. Moties en amendementen: motie publicaties huis aan huisbladen alternatief motie leges evenementen motie fair trade gemeente 2013 motie amendement stichting marketing Zaanstreek amendement opbrengst Abri’s amendement verlaging weerstandsratio amendement […]