De Zaanse begroting voor 2014


Donderdag wordt door de gemeenteraad gestemd over de begroting voor de gemeente Zaanstad. Rooskleurig ziet die er niet uit: er moet veel worden bezuinigd. Vooral cultuur en welzijn worden hard getroffen. Te hard, volgens ROSA. ROSA dient in totaal negen moties en amendementen in, waarbij de nadruk ligt op het voorkomen van bezuinigingen op cultuur en welzijn, de buurthuizen en amateur)kunst.

Moties en amendementen:

motie publicaties huis aan huisbladen alternatief

motie leges evenementen

motie fair trade gemeente 2013

motie amendement stichting marketing Zaanstreek

amendement opbrengst Abri’s

amendement verlaging weerstandsratio

amendement leges archeologisch onderzoek

amendement extra geld cultuur

amendement leges woonurgentie