onze kandidaten ’18-’22


De kandidaten – lijst 7

#1 Ruud Pauw, fractievoorzitter
In 1960 werd ik geboren in Wormerveer. Hier beleefde ik ook mijn jeugd. De Zaan was er bijna iedere dag. Vissen. De bouw van de Zaanse Schans waar ik met mijn opa ging kijken. Er was altijd wat te beleven. Met een bootje of vlot het Guisveld in. Zwemmen in de Nauernasche Vaart. Hier moet de basis gelegd zijn voor mijn liefde voor de streek. Later vooral veel werken in de talrijke fabrieken langs de Zaan. Er was altijd werk. Maar ik zag het ook veranderen. Langzaam verdween het unieke van de Zaanstreek. Zaanstad begon steeds meer te lijken op alle andere steden. Vele fabrieken gingen dicht. Er kwamen nieuwbouwwijken die in niets aan de Zaanstreek deden herinneren. We zagen het veranderen en toen besloten we in 1995 ROSA op te richten. Een ambitieuze partij waarvoor ik in 1998 in de raad kwam en waarvoor ik graag ook de komende vier jaar uw volksvertegenwoordiger wil zijn. Een partij die weet wat er onder de Zaanse bevolking leeft en vooral ook van die bevolking houdt. Samen met u, kiezer, willen wij Zaanstad mooier maken, socialer, gezelliger en cultureler. Werkgelegenheid stimuleren en het milieu verbeteren. ROSA weet wat uw dorp of stad nodig heeft.

Ruud twittert: @Ruudpauw Email: r.pauw@raadzaanstad.nl


#2 Natasja Groothuismink, wethouder

Vanaf de oprichting in 1995 ben ik betrokken bij ROSA. In het begin was ik vooral actief in het bestuur. We wilden in Zaanstad een links creatief geluid laten horen en een Zaans alternatief zijn voor de gevestigde partijen.
Sinds 2010 vertegenwoordig ik ROSA als raadslid in de Zaanse gemeenteraad.

Ik heb me als raadslid voornamelijk bezig gehouden met onderwerpen rond werk en inkomen, zorg en welzijn, cultuur en sport. Allemaal gebieden waarop enorm veel verandert. Dat maakt het voor mij extra belangrijk om een kritisch geluid te laten horen en met alternatieven te komen.

Kwaliteit en maatwerk moeten altijd voorop staan! Hier hebben we de laatste vier jaar hard aan gewerkt en de komende periode wil ik me er graag weer voor inzetten.

Zelf ben ik een geboren en getogen Zaankanter, ik woon met mijn man en drie kinderen in Krommenie. Buiten mijn werkzaamheden voor ROSA om werk ik met veel plezier als pedagoog in de Zaanstreek.

Natasja twittert: @natasgr


#3 Hans Kuyper, raadslid 

Ondertussen ben ik al een kwart eeuw Zaankanter en als ik hier ooit wegga, dan is het ‘tussen zes planken’. Ik gebruik mijn woonplaats vaak in de jeugdboeken die ik schrijf en probeer ook op andere manieren mijn steentje bij te dragen. Zo was ik jarenlang voorzitter van Stichting Oeverloos (organisator van de jaarlijkse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans) en was ik betrokken bij het opstellen de Zaanse Canon en de Capitoolgids Zaanse Schans. Ik schreef een biografie van molenbeschermer en schilder Frans Mars en samen met Olivier Rijcken maakte ik Sterke Verhalen uit de Zaan voor de schooljeugd. Afgelopen herfst verscheen Het geheim van de gifmengers, over de chocolademakers van Wormerveer.

Ik heb op ROSA gestemd sinds ik in Zaandam kwam wonen en ik ben er trots op de afgelopen periode als steunfractielid actief te zijn geweest. Met een beetje geluk, en vooral met uw steun, kon ik op 21 maart de stap maken naar het officiële raadslidmaatschap. Ik zie daar enorm naar uit en barst van de mooie plannen voor de komende vier jaar!

ROSA heeft absoluut het beste verhaal voor onze stad. Geloof me maar – ik heb verstand van verhalen.

Hans twittert: @hans_hanskuyper  Email: h.kuyper@raadzaanstad.nl


#4 Mariska Schuttevaêr, raadslid 
Als geboren en getogen Zaanse meldde ik mij in 2013 bij ROSA aan, om een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne van de partij waar ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van meet af aan op stemde. Van het één kwam het ander, en inmiddels heb ik ruim vier jaar ervaring in de raad, deels als steunfractielid en deels als raadslid.

Prachtig werk, waar ik mij sterk mag maken voor zaken die mij aan het hart gaan. Ik noem bijvoorbeeld CO2-reductie, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, de Zaanse Veenweidegebieden en overige natuur, dierenrechten, biodiversiteit, publiciteit & bewustwording en privacy.

Zaanstad mag wat mij betreft veel groener worden, letterlijk en figuurlijk. Dat helpt de luchtkwaliteit en het vangt problemen op die ontstaan door ons veranderende klimaat. Het vergroot de biodiversiteit, wat hard nodig is, want de bijen- en overige insectenstand loopt dramatisch terug. Maar vergroening zorgt ook gewoon voor een fijnere, gezondere leefomgeving!

Graag zet ik mij ook de komende vier jaar in voor ROSA, samen met ons bevlogen en kundige team moet het lukken om Zaanstad Zaans te houden én groener en socialer te maken!

Mariska twittert: @MSchuttevaer Email: m.schuttevaer@raadzaanstad.nl


#5 Krista van Dalen, raadslid

De eerste 2 jaar, voor mijn benoeming tot raadslid, heb ik met veel plezier als fractie-assistent  het politieke klimaat van Zaanstad verkent . Met mijn achtergrond in de sociale wetenschappen en organisatiekunde is dit een interessant domein. Daarnaast ben ik stevig verankerd in de praktijk. Jarenlang heb ik in de zorg gewerkt, waar ik bezuinigings- en decentralisatie maatregelen op de werkvloer en bij de mensen thuis heb meegemaakt. Momenteel run ik een evenementenbureau en mag ik op veel mooie locaties aan het werk.

Naast de politieke kleur spreekt de kordate aanpak van ROSA mij erg aan. Ik ben een doener in hart en nieren en merk met verbazing hoeveel processen niet of zonder doelmatigheid plaatsvinden, uit macht der gewoonte. Hier stel ik graag vragen over. ROSA deelt deze kritische houding en denkt daarnaast constructief verder. De onafhankelijke positie van ROSA, waarbij zij niet valt onder een landelijke partij, spreekt mij zeer aan.
Als inwoner van Zaanstad wil ik graag mijn steentje bijdragen om onze mooie streek beter te maken. De uitdagingen die onze gemeente rijk is vereisen een frisse blik en creatief maatwerk. Ik zie in ROSA een daadkrachtige politieke partij die constructief verder denkt, buiten de gebaande paden, op zoek naar duurzame oplossingen. Daar zet ik mij graag voor in!

#6 Menno de Haas, steunfractielid

Geboren en getogen in de Zaanstreek, opgegroeid in Oostzaan en na vele omzwervingen vlak na de eeuwwisseling weer teruggekeerd in de Zaanstreek. Ik groeide op toen het Twiske in de volksmond nog de rimboe heette, je leerde zwemmen in de ringvaart en de liefde voor de streek met de paplepel ingegoten kreeg. Met de jol het veld in en op je vijfde de weidevogels op hun roep uit elkaar kunnen houden. Een deel van de rijkdom die ik ook de generaties na mij gun.

Als kritische en actieve burger heb ik de afgelopen jaren vanaf de zijlijn de ontwikkelingen in Zaanstad gadegeslagen en op menig moment mijn stem laten horen.  Als voorzitter van de Stichting Koogerpark had en heb ik op verschillende manieren kennis gemaakt met het lokale bestuur, als initiatiefnemer van vele evenementen, maar ook in het activeren van jongeren en het verminderen van overlast in het park. Ik was betrokken bij de start van ‘T Brandtweer, het buurthuis voor en door bewoners in oud-Koog en ben als vrijwilliger actief bij de Zaanse evenementen HembrugHappening en de Slag om de Zaan. Naast mijn vrijwilligerswerk ben ik werkzaam bij de GGD Zaanstreek-Waterland o.a als trainer van kinderen en ouders.

Medezeggenschap, het invloed kunnen uitoefenen op je leefomgeving is voor mij een groot goed. Van jongs af aan heb ik daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, als lid van de leerlingenraad, de allereerste MR op het Zaanlands Lyceum, ouderraad, ondernemingsraden en als actief lid van de vakbond NU ’91. Het was geen moeilijke beslissing om vanaf de zijlijn het speelveld te betreden en actief te worden voor ROSA.

ROSA staat voor mij voor een no-nonsense mentaliteit, of zoals onze fractievoorzitter Ruud Pauw recent nog zei in een motie “niet lullen, maar doen”. Met een helder programma wat iedere Zaanse burger als gelijk ziet, gelijk wil behandelen en gelijke kansen wil geven, en de verantwoordelijkheden daar wil neer leggen waar ze horen. Verdergaande burgerparticipatie door verdere decentralisering van het lokale bestuur en de voormalige Zaanse dorpen en wijken die nu Zaanstad vormen een stem geven die nu te weinig gehoord wordt. Herkenning en erkenning voor datgene wat onze stad uniek maakt. Creatieve oplossingen bedenken voor een stad waar altijd het spanningsveld blijft bestaan tussen de industrie en het wonen, tussen bouwen en groen behouden.

ROSA staat in het hier en nu, met respect voor het verleden, maar ook voor een toekomst waarin Zaanstad voor mijn kinderen en kleinkinderen een plek is waar ze willen wonen, waar ze zich thuis voelen. Een toekomst die ik iedereen gun en waar ik graag aan wil bijdragen.

Menno twittert: @RosaMenno  Email: m.haas@raadzaanstad.nl 


Volledige KANDIDATENLIJST 2018

1.    Ruud Pauw
2.    Natasja Groothuismink
3.    Hans Kuijper
4.    Mariska Schuttevaer
5.    Krista van Dalen
6.    Menno de Haas
7.    Erik Schaap
8.    Fleur Poot
9.    Willem Neeft
10. Danne Hekman
11. Evelien Goemans
12. Sebas Kuijper
13. Soesja Charmant
14. Akkelien Canrinus
15. Kismet Diktas
16. Bart Nieuwenhuijs
17. Anneke Steemers
18. Tini Spillekom
19. Jan Hekman
20. Thecla Graas
21. Jan de Bruin
22. Flip Valk
23. Olivier Rijcken
24. Martin Hammer
25. Peter Goldstein
26. Toon Al
27. Aria van  Buuren
28. Benno Graas
29. Erik Fleer
30. Jantien Kramer
31. Rudy Seca
32. Ammes Brandenburg
33. Piet Keijzer