onze kandidaten ’22 – ’26


De eerste zes kandidaten stellen zich voor


#1 Natasja Groothuismink,

Ik ben de lijsttrekker van deze prachtige lokale partij die staat voor Zaans, groen en sociaal.

Vanaf de oprichting van ROSA ben ik betrokken bij de partij. We wilden in Zaanstad een links creatief geluid laten horen en een Zaans alternatief zijn voor de gevestigde landelijke partijen. Vanuit Zaanstad voor Zaanstad. En dat doen we na ruim 27 jaar nog steeds.

De afgelopen vier jaar ben ik namens ROSA de wethouder in het college geweest. Mijn portefeuille bestaat uit: zorg, werk&inkomen, onderwijs, monumenten&erfgoed en dierenwelzijn. In de periode 2010 – 2018 was ik namens ROSA raadslid in de gemeenteraad en was ik woordvoerder in het sociale domein.

Ik ben een geboren en getogen Zaanse en ik woon met mijn man en 3 kinderen in Krommenie. Voordat ik wethouder werd heb ik altijd in de Zaanstreek in het sociale domein gewerkt.

Rosa zou graag weer deelnemen aan het college. Om ons werk voor deze mooie stad en de prachtige dorpen voort te zetten. een lokaal links geluid in het bestuur van Zaanstad.

Natasja twittert: @natasgr


#2 Hans Kuyper, raadslid 

Ondertussen ben ik al ruim een kwart eeuw Zaankanter en als ik hier ooit wegga, dan is het ‘tussen zes planken’. Ik gebruik mijn woonplaats vaak in de jeugdboeken die ik schrijf en probeer ook op andere manieren mijn steentje bij te dragen. Zo was ik jarenlang voorzitter van Stichting Oeverloos (organisator van de jaarlijkse Kinderboekenmarkt op de Zaanse Schans) en was ik betrokken bij het opstellen de Zaanse Canon en de Capitoolgids Zaanse Schans. Ruim tien jaar geleden was ik de eerste officiële Stadsdichter van Zaanstad. Mijn meest recente boek handelt over de bijzondere historie van het fraaie faambeeld dat afgelopen mei bovenaan de oranje trap in het stadhuis werd geplaatst.

Ik heb op ROSA gestemd sinds de partij bestaat en ik ben er trots op de afgelopen periode raadslid te zijn geweest. Met volle overtuiging heb ik ervoor gekozen nog eens vier jaar dat eervolle werk te doen. Want hoewel ROSA de afgelopen vier jaar in het college veel voor elkaar heeft gekregen, blijft er nog meer dan genoeg te doen.

ROSA heeft absoluut het beste verhaal voor onze stad. Geloof me maar – ik heb verstand van verhalen.

Hans twittert: @hans_hanskuyper  Email: h.kuyper@raadzaanstad.nl


#3 Mariska Schuttevaer, raadslid 
Als geboren en getogen Zaanse meldde ik mij in 2013 bij ROSA aan, om een bijdrage te leveren aan de verkiezingscampagne van de partij waar ik tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van meet af aan op stemde. Van het één kwam het ander, en inmiddels heb ik ruim acht jaar ervaring in de raad, de afgelopen zeven jaar als raadslid.

Prachtig werk, waar ik mij sterk mag maken voor zaken die mij aan het hart gaan. Ik noem bijvoorbeeld CO2-reductie, luchtkwaliteit, klimaatadaptatie, de Zaanse Veenweidegebieden en het binnenstedelijke groen, dierenrechten, biodiversiteit, LHBTQI personen, publiciteit en privacy.

Zaanstad mag wat mij betreft veel groener worden, letterlijk en figuurlijk. Dat helpt de luchtkwaliteit en het vangt problemen op die ontstaan door ons veranderende klimaat. Het vergroot de biodiversiteit, wat hard nodig is, want de bijen- en overige insectenstand loopt dramatisch terug. Maar vergroening zorgt ook gewoon voor een fijnere, gezondere leefomgeving!

Graag zet ik mij ook de komende vier jaar weer in voor ROSA, samen met ons bevlogen en kundige team moet het lukken om Zaanstad Zaans te houden én groener en socialer te maken!

Mariska twittert: @MSchuttevaer Email: m.schuttevaer@raadzaanstad.nl


#4 Menno de Haas, raadslid

Geboren en getogen in de Zaanstreek, opgegroeid in Oostzaan en na vele omzwervingen vlak na de eeuwwisseling weer teruggekeerd in de Zaanstreek. Ik groeide op toen het Twiske in de volksmond nog de rimboe heette, je leerde zwemmen in de ringvaart en de liefde voor de streek met de paplepel ingegoten kreeg. Met de jol het veld in en op je vijfde de weidevogels op hun roep uit elkaar kunnen houden. Een deel van de rijkdom die ik ook de generaties na mij gun.

Als kritische en actieve burger heb ik  jaren vanaf de zijlijn de ontwikkelingen in Zaanstad gadegeslagen en op menig moment mijn stem laten horen.  Als voorzitter van de Stichting Koogerpark had en heb ik op verschillende manieren kennis gemaakt met het lokale bestuur, als initiatiefnemer en organisator van vele evenementen, maar ook in het activeren van jongeren en het verminderen van (jongeren)overlast in het park. Ik was betrokken bij de start van ‘T Brandtweer, het buurthuis voor en door bewoners in oud-Koog en ben als vrijwilliger actief bij de Zaanse evenementen HembrugHappening en de Slag om de Zaan. Naast mijn vrijwilligerswerk ben ik werkzaam bij de GGD Zaanstreek-Waterland o.a als trainer van kinderen en ouders.

Medezeggenschap, het invloed kunnen uitoefenen op je leefomgeving is voor mij een groot goed. Van jongs af aan heb ik daar dan ook dankbaar gebruik van gemaakt, als lid van de leerlingenraad, de allereerste MR op het Zaanlands Lyceum, ouderraad, ondernemingsraden en als actief lid van de vakbond NU ’91. Het was geen moeilijke beslissing om vanaf de zijlijn  in 2017 het speelveld te betreden en actief te worden voor ROSA.  ROSA staat voor mij voor een no-nonsense mentaliteit, of zoals onze fractievoorzitter Ruud Pauw recent nog zei in een motie “niet lullen, maar doen”. Met ook voor de nieuwe bestuursperiode een helder programma wat iedere Zaanse burger als gelijk ziet, gelijk wil behandelen en gelijke kansen wil geven, en de verantwoordelijkheden daar wil neer leggen waar ze horen. Verdergaande burgerparticipatie door verdere decentralisering van het lokale bestuur en de voormalige Zaanse dorpen en wijken die nu Zaanstad vormen een stem geven die nu te weinig gehoord wordt. Herkenning en erkenning voor datgene wat onze stad uniek maakt. Creatieve oplossingen bedenken voor een stad waar altijd het spanningsveld blijft bestaan tussen de industrie en het wonen, tussen bouwen en groen behouden.

De afgelopen bestuursperiode ben ik gestart als steunfractielid. Toen Krista haar werkzaamheden moest neerleggen ten gevolge van long-covid heb ik haar portefeuilles overgenomen als raadslid. De afgelopen vier jaar hebben we laten zien dat we niet alleen kritisch en constructief oppositie kunnen voeren maar ook  als college-partij met dezelfde kritische blik en constructieve houding de stad kunnen besturen. En met hetzelfde elan wil ik mij ook de voorliggende periode inzetten voor de Zaanse burger.

ROSA staat in het hier en nu, met respect voor het verleden,  maar ook voor een toekomst waarin Zaanstad voor mijn kinderen en kleinkinderen een plek is waar ze willen wonen, waar ze zich thuis voelen. Een toekomst die ik iedereen gun en waar ik graag aan wil blijven bijdragen.

Menno twittert: @RosaMenno  Email: m.haas@raadzaanstad.nl 


#5 Krista van Dalen, steunfractielid

De eerste 2 jaar, voor mijn benoeming tot raadslid, heb ik met veel plezier als fractie-assistent het politieke klimaat van Zaanstad verkend. Met mijn achtergrond in de sociale wetenschappen en organisatiekunde is dit een interessant domein.
Daarnaast ben ik stevig verankerd in de praktijk. Jarenlang heb ik in de zorg gewerkt, waar ik bezuinigings- en decentralisatie maatregelen op de werkvloer en bij de mensen thuis heb meegemaakt. Momenteel run ik een evenementenbureau en mag ik op veel mooie locaties aan het werk.

Naast de politieke kleur spreekt de kordate aanpak van ROSA mij erg aan. Ik ben een doener in hart en nieren en merk met verbazing hoeveel processen niet of zonder doelmatigheid plaatsvinden, uit macht der gewoonte. Hier stel ik graag vragen over. ROSA deelt deze kritische houding en denkt daarnaast constructief verder.

De onafhankelijke positie van ROSA, waarbij zij niet valt onder een landelijke partij, spreekt mij zeer aan.
Als inwoner van Zaanstad wil ik graag mijn steentje bijdragen om onze mooie streek beter te maken. De uitdagingen die onze gemeente rijk is vereisen een frisse blik en creatief maatwerk. Ik zie in ROSA een daadkrachtige politieke partij die constructief verder denkt, buiten de gebaande paden, op zoek naar duurzame oplossingen. Daar zet ik mij graag voor in!

Krista twittert: @VanDalenEvents Email: k.vandalen@raadzaanstad.nl 


#6 Geert van Bemmelen, fractieassistent

In de zomer van 2019 verliet ik na 22 jaar het ouderlijk huis om een paar honderd meter verderop een eigen woning te betrekken. De verhuizing heeft ervoor gezorgd dat ik de Zaanstreek op een andere manier ben gaan beleven. Niet meer als de plek waar ik toevallig geboren ben, maar als de stad die me mede heeft gevormd. De stad waarin ik leer, sport, geniet van natuur en erfgoed, cultuur beleef en maak, mijn vrienden ontmoet.
De wens om Zaanstad ook voor anderen zo mooi en kansrijk te laten blijven, en een door de universiteit aangewakkerde motivatie om me in te zetten voor duurzaamheid en klimaat, zijn de voornaamste redenen dat ik in het voorjaar van 2020 contact heb gezocht met ROSA.

De focus op een divers cultureel aanbod voor iedereen, de intentie om de unieke identiteit van Zaanstad te behouden en uit te dragen, en de inzet op het verduurzamen van de stad op een snelle doch houdbare manier, zijn de aspecten die mij het meest aanspreken aan ROSA.
Ik hoop de komende tijd een waardevolle bijdrage te kunnen leveren aan het goede werk dat ROSA verricht.

Geert twittert:@GBemmelen Email: g.vanbemmelen@raadzaanstad.nl


Volledige KANDIDATENLIJST 2022

1. Natasja Groothuismink
2. Hans Kuyper
3. Mariska Schuttevaer
4. Menno de Haas
5. Krista van Dalen
6. Geert van Bemmelen
7. Ruud Pauw
8. Ed Langereis
9. Frank van Schagen
10. Erik Schaap
11. Niek Nielen
12. Nienke Beets
13. Mary Keuk
14. Ray Heijne
15. Danne Hekman
16. Sebas Kuyper
17. Marsha van Dijk
18. Jantien Kramer
19. Fleur Poot
20. Jan de Bruin
21. Dianne Boone
22. Willem Neeft
23. Akkelien Canrinus
24. Bart Nieuwenhuis
25. Anneke Steemers
26. Jan Hekman
27. Flip Valk
28. Tini Spillekom
29. Martin Hammer
30. Ammes Brandenburg
 31. Toon Al
32. Aria van Buuren
 33. Benno Graas
 34. Erik Fleer
35. Rudy Seca
36. Andrea Sturkenboom
 37.  Piet Keijzer