Bomen, bordjes, palen en meer: onze Voorjaarsnota-moties

Na de Algemene Beschouwingen op de Voorjaarsnota en de debatten wordt er vanavond, tijdens de raadsvergadering, gestemd en gedebatteerd over de Voorjaarsnota 2023-2027.  In de Voorjaarsnota worden de kaders vastgesteld voor de begroting die elk najaar aan de orde komt. ROSA schreef (onder andere) twee moties en dient een amendement mede in. Deze Voorjaarsnota is er één met financiële onzekerheden en zorgen over de toekomst. Structurele bezuinigingen vanuit het Rijk richting de gemeentes gaan samen met de overheveling van Rijkstaken naar diezelfde gemeentes. Tel daar de hoge inflatie, de krapte op […]


Algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2023 – 2027

De algemene beschouwingen op de Voorjaarsnota 2023 – 2027, zoals op donderdag 8 juni uitgesproken door onze fractievoorzitter Hans Kuyper: ”Voorzitter,Soms vraag je je af waar iedereen is. Die gedachte overviel me weer eens tijdens een fietstocht door onze prachtige polders, vorige week. Ik scharrelde van Krommeniedijk via de Hammen, en Busch en Dam, naar de Kil, via de Kaaik naar de Zuid van Assendelft. Een prachtige rit. Maar gaandeweg bekroop me een ongemakkelijk gevoel.Hier en daar staken wat hazenlepels boven het gras uit, er stapte een eenzame reiger door […]


Viering Dag van de Arbeid

Maandag 1 mei vieren we de Dag van de Arbeid. In de Zaanstreek vieren de vier progressieve linkse politieke partijen GroenLinks – PvdA – ROSA – SP dat gezamenlijk. Locatie: Café de Fabriek – Jan Sijbrandsteeg 12, 1502 BA Zaandam.Datum/tijd: Maandag 1 mei van 19.30 tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur. Programma Opening: door PvdA Zaanstreek host Eylem Köseoglu. ROSA – Hans Kuyper spreekt over De Internationale, waarna wij gezamenlijk De Internationale zingen. PvdA Zaanstreek – Mark Damman van het Arie Lemsfonds maakt bekend welke maatschappelijke initiatieven in de Zaanstreek […]


De Kamer opent haar deuren

Inspiratie, do’s en dont’s. Een paar weken geleden gingen we op stap met een bont gezelschap langs verschillende podia. Niet alleen met beleidsmakers, maar juist ook met de mensen die het uiteindelijk doen. Hoe realiseren we iets wat niet alleen bezocht wordt om je favo artiest te zien, maar wat inspireert, verbindt, uitdaagt, uitnodigt. Waar je talenten gezien worden, waar jij gezien wordt, waar je kan ‘doen’. Het begint niet met stenen, maar met de ideeën, de passie. Daar zijn de stenen uiteindelijk aan ondergeschikt. Maar als we dan iets […]


De Zaanvisbel is in bedrijf

Nu de lente dan toch eindelijk voluit van start is gegaan, komt ook de vismigratie weer op gang. Veel waterdieren leggen in hun leven routes af die te vergelijken zijn met de vogeltrek, alleen zijn ze natuurlijk veel minder zichtbaar. En daardoor waren ook de belemmeringen die de mens aanbrengt in de vorm van bijvoorbeeld dammen en sluizen tot voor kort redelijk onbekend. Dat ging ten koste van een gezonde visstand en dus van de biodiversiteit in en rond het vele Nederlandse water. Een aantal jaren geleden was de gemeente […]


Internationale Vrouwendag – 8 Maart 2023

  “Elke dag is toch vrouwendag?”, hoor je dan grappend. Over waarom het belangrijk is dat we internationale vrouwendag* vieren. Ook in Nederland bestaat er nog steeds genderongelijkheid. Hoogte van salarissen, intimidatie, verdeling van zorgtaken, slachtoffers van huiselijk geweld en diagnostiek van medische problemen zijn zomaar “wat dingetjes” waarin vrouwen nog steeds flink verschillen van hun mannelijke wederhelften. Onbeperkt leefbaar Dit jaar is het thema van internationale vrouwendag “Onbeperkt Leefbaar”, een leefbare wereld voor iedereen. Hoewel dit misschien bij veel van ons in Nederland zo voelt, is dit absoluut geen […]