Slopen is het devies bij Zaanse woningcorporaties

ROSA was, op zijn zachtst gezegd, niet blij met het schrijven: “Cultuurhistorie in Zaanstad” van de gezamenlijke woningcorporaties en het Huurdersoverleg Zaanstreek.Deze brief werd aan de raad gepresenteerd op 27-10 jl. tijdens “praat met de raad”.Betreffende brief is hier na te lezen. In reactie stuurden wij onderstaande open brief aan de Zaanse woningcorporaties: “Met grote verbazing heeft de fractie van ROSA kennis genomen van de brief van de gezamenlijke woningcorporaties […]


Algemene Beschouwingen begroting 2021-2024

Onderstaand de Algemene Beschouwingen van ROSA op de begroting 2021-2024, uitgesproken door fractievoorzitter Ruud Pauw. Voorzitter, Het is met tevredenheid dat wij kijken naar voorliggende begroting waarbij wij het college en organisatie danken voor de inspanningen om in een lastig tijdsgewricht te komen tot een sluitende meerjarenbegroting. Weliswaar vertoont het jaar 2021 een negatief resultaat maar wij snappen de achterliggende bedoeling van een dergelijke keuze. Neemt niet weg dat de […]


Een houtje-touwtje asfaltjungle rond de Guisweg

Dezer dagen praat de raad over de oplossing van de verkeersproblemen rond de Guisweg in Zaandijk. De spoorwegovergang daar zorgt al jaren voor lange wachttijden en gevaarlijke situaties voor het langzaam verkeer. Als de NS over een aantal jaren het treinverkeer gaat intensiveren, zal dat alleen maar erger worden. De oplossing die nu onderzocht wordt, bestaat uit een autotunnel onder het spoor iets ten zuiden van de huidige overgang, en […]


Eindelijk rust voor de vogels

Jarenlang moesten wij met lede ogen aanzien dat, zelfs tijdens het broedseizoen, een vergunning werd verleend voor vuurwerkshows in parken. In 2017 was voor ROSA de maat vol en dienden wij een “handhavingsverzoek tegen ontbrandingstoestemming” in voor de geplande vuurwerkshow op 5 mei in het Veldpark in Zaandam.Helaas werd dit verzoek, na een hoop over en weer mailen en gesprekken met de omgevingsdienst en juristen, uiteindelijk helaas afgewezen en werden […]


Menno vervangt Krista

  Zojuist is Menno de Haas voor de tweede keer als ROSA-raadslid beëdigd.Krista van Dalen kampt helaas nog met de nare gevolgen van een covid-infectie en wordt de komende 16 weken vervangen. Gelukkig hebben we Menno, die prima de honneurs kan waarnemen!Wij wensen Menno veel plezier en succes & Krista van harte beterschap! 🌻


Alle Zaankanters molenaar

Alle Zaankanters molenaar. Door aandeeltjes te kopen in windenergie, door korting op de energieprijs of doordat het rendement naar Zaanse inwoners toe komt in een heel andere vorm, zoals via maatschappelijke voorzieningen. Gisteravond, tijdens de raadsvergadering omtrent de Wensen en Bedenkingen van Zaanstad over de concept Regionale Energiestrategie (RES), werd het amendement van ROSA (dat wij samen met GroenLinks indienden) waarmee wij deze wens kenbaar maakten, aangenomen. En niet alleen […]


We gaan de energietransitie regionaal aanpakken

Het Nationaal Programma Regionale Energiestrategie, oftewel de RES, is een uitvloeisel van het Nationaal Klimaatakkoord (2019). En het Klimaatakkoord is weer een uitwerking van de internationale klimaatafspraken in Parijs uit 2015. Nederland is opgedeeld in energieregio’s; wij vallen onder Noord-Holland Zuid. In de RES NHZ wordt onderzocht en afgesproken hoe we in 2030 de CO2-uitstoot kunnen halveren, middels gebruikmaking van duurzame energie. Het einddoel is om in 2050 energieneutraal te […]