Zaankanters worden groener en groener!

Het begint steeds meer door te dringen onder de Zaanse bevolking dat vergroening noodzakelijk is. Dat het steeds heviger en langer gaat regenen waardoor de straten blank komen te staan, omdat onze riolering al dat extra water niet aankan. Dat onze luchtkwaliteit ons ziek maakt. Dat steden flink op kunnen […]


Stand van zaken collegevorming

Vandaag werd door de VVD bekend gemaakt dat is gekozen om verder te praten met de POV, PvdA, D66, GL en CDA, om te komen tot een coalitie. ROSA is dus vooralsnog afgevallen als eventuele collegepartij. ROSA reageerde als volgt: Hierbij de reactie van ROSA op het voorstel van de […]


ROSA zet de Zaanse cultuur in bloei!

Althans, dat is de (symbolische) bedoeling van onze zaaiactie op de landelijke zaaidag: zondag 22 april as. Op het terrein waar het cultuurcluster zou moeten komen gaan wij om 14:00 uur zaaien. Als hier deze zomer een wilde bloemenzee verschijnt is dat prachtig. En als andere Zaankanters braakliggende terreintjes, boomspiegels […]


De nieuwe Zaanse raad is geïnstalleerd

Na de campagnetijd, na de verkiezingen, na de hertelling en na de hertelling van de hertelling, was het afgelopen donderdag eindelijk zover: Ruud Pauw, Natasja Groothuismink, Hans Kuyper en Mariska Schuttevaer werden beëdigd tot raadslid.

Een team waar wij trots op zijn. Een brede mix van specialiteiten en kwaliteiten, waarmee het moet lukken om ROSA de komende vier jaar goed te vertegenwoordigen. Samen gaan zij hier in elk geval hun uiterste best voor doen. Voor een Zaans, Groen & Sociaal Zaanstad!

Wat zij precies verklaarden en beloofden is in het filmpje niet te zien. Daarom onderstaand de betreffende woorden, zoals voorgelezen door burgemeester Hamming.

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

 


Voor Mariska, voor ROSA

Daar waar de andere fractieleden, na wat onrustige nachten, eindelijk gingen genieten van een ongestoorde nachtrust, kon kersvers raadslid voor ROSA Hans Kuyper de slaap niet vatten en klom in de pen… Een nieuwe lente Op donderdagavond klinkt vleugelgeruis: er fladdert een duif op van ’t Zaanse stadhuis. Met glimmende […]


Geen twijfel meer, 4 zetels!

Wat een fijn moment van ontspanning, afgelopen zondag met het campagneteam, bestuur en fractie. Vier zetels! Wat een domper, nog geen 24 uur later. Partij voor de Dieren vroeg op een laat moment een hertelling aan. Hoewel er geen enkele verplichting was tot hertelling, besloot de voltallige raad unaniem om […]