INTERPRETATIEDEBAT UITSLAG VERKIEZINGEN 2018

Voorzitter, Hier staat de lijsttrekker van een politieke partij die tot de winnaars behoort en dat stemt tot grote vreugde. Met bijna 1200 stemmen meer dan in 2014 komen we nu uit op 4 zetels. En daarmee zien we een gestage groei die blijk geeft van onze solide worteling in […]


ROSA krijgt vier zetels!

Vanmorgen werd de officiële uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen 2018 bekend gemaakt door burgemeester Hamming: ‪ROSA heeft vier zetels!‬ ‪Wij bedanken alle kiezers voor hun stem en het vertrouwen. ROSA gaat de komende vier jaar haar uiterste best doen‬ voor een Zaans, Groen & Sociaal Zaanstad. #DeZaanseStem


ROSA bouwt de eerste molen op De Hemmes

Het schiereiland De Hemmes ligt nu grotendeels braak, maar in het verleden hebben er acht molens gestaan. Al in 2012 startte een groep Zaanse burgers, inmiddels bekend als stichting Hemmes Groep, met het maken van plannen voor de invulling van het gebied. Het oorspronkelijke plan voorzag in woningen en zes traditionele molens die worden voorzien van moderne windturbines. ROSA is vanaf het begin betrokken geweest bij het maken van de plannen en zet zich nog altijd in om op De Hemmes op een historisch verantwoorde manier een klimaatneutrale woonwijk te bouwen. De molens zijn hier onlosmakelijk aan verbonden.

In de afgelopen jaren is het ontwerp bijgesteld en veranderd, waarbij de Hemmes Groep altijd constructief met de gemeente heeft meegedacht. Van de oorspronkelijke zes molens bleven er drie over en de woonwijk werd compacter. De laatste tijd leken de plannen de wind in de rug te hebben, er zijn partijen geïnteresseerd om ze te ontwikkelen, maar nu gooit Zaanstad plotseling roet in het eten. Door traditionele Zaanse windmolens gelijk te stellen aan moderne windturbines kunnen er minder woningen gebouwd worden, waardoor de financiering in gevaar komt. Daarnaast heeft het College, zonder overleg met de Hemmes Groep, twee van de geplande drie molens geschrapt. Daarmee is de nieuwe wijk ook niet meer energie- en klimaatneutraal, zoals uitdrukkelijk wél de bedoeling was.

ROSA vindt de opstelling van het College onbegrijpelijk en onverteerbaar.

Donderdag 15 maart aanstaande, in de laatste raadsvergadering van de huidige raad, komt op initiatief van ROSA een motie aan de orde waarin onder meer aan het College wordt opgedragen vaart te maken met de ontwikkeling van de Hemmes en tenminste drie windmolens in de plannen op te nemen. De motie kan op voorhand op een raadsmeerderheid rekenen.

Om het indienen van de motie luister bij te zetten, en om de gemeente aan te sporen nu eindelijk werk te maken van De Hemmes, heeft ROSA op dinsdag 13 maart 2018 alvast een molen geplaatst. De wieken zijn wat kort en de as draait niet helemaal soepel, maar de molen, die wij ‘De Rode Saen’ gedoopt hebben, staat fier en vrolijk op het lege land.


Schriftelijke vragen over “het Blok”

Parteon wil 84 karakteristieke woningen in de buurt “Het Blok” te Krommenie slopen. ROSA vraagt zich af waarom niet voor renovatie is gekozen. Wij gingen in gesprek met het bestuur van de bewonerscommissie en wij dienden schriftelijke vragen in bij het college.