Zwerfafval: opruimen is (helaas) de oplossing niet

Al jarenlang is er een strijd gaande over de vraag hoe we de enorme berg zwerfafval het best kunnen verminderen. Enerzijds zijn er de natuur-en milieuorganisaties, betrokken burgers en andere groeperingen die (het liefst morgen nog) statiegeld ingevoerd willen zien op ál het blik en plastic flessen en flesjes. Anderzijds […]


ROSA stelde schriftelijke vragen over veiligheid Coenbrug

Bron: Zaanstad.Nieuws.nl Rosa heeft wederom vragen aan het college gesteld over de veiligheid van de A8/Coenbrug, naar aanleiding van meer vallend beton onder het viaduct. Hoewel er tijdens het Zaanstad Beraad van 19 juli nog geruststellende woorden werden gesproken na vragen van de fracties van de SP en de PvdA […]


ROSA zoekt ondersteuning

ROSA is de afgelopen jaren flink gegroeid naar inmiddels vier zetels en is momenteel collegepartij. Jaren waarin ROSA heeft laten zien dat ze echt het verschil kan maken! Bij ROSA is altijd iets te doen. We verzetten veel werk en doen dit op een creatieve en positieve manier, waarbij ook […]


Het eind van een tijdperk – Een nieuw begin

Gisteravond stemde een raadsmeerderheid tegen de “definitieve budgetaanvraag voor de investering en exploitatie van het Cultuurcluster” én stemde de raad unaniem voor een motie van ROSA e.a. over de toekomst van de Zaanse cultuur en vervolgstappen voor de plek waar het cultuurcluster zou komen. Voor ROSA hopelijk het einde aan […]


Debat coalitie-akkoord en beëdiging raadsleden/wethouders

Vanavond ging de raad voor de eerste keer in debat over het nieuwe coalitie-akkoord. Op bijgevoegde afbeelding de woorden die als inleiding uitgesproken werden door onze fractievoorzitter: Ruud Pauw. Ook vanavond werd Krista van Dalen, onze zeer gewaardeerde fractie-assistent, beëdigd tot raadslid voor ROSA, want raadslid Natasja Groothuismink is vanavond […]


Persbericht vanuit de ROSA-fractie

Het coalitie-akkoord tussen de VVD, D66, CDA, CU, PvdA en ROSA is op de hoofdlijnen klaar én te lezen! Dinsdag aanstaande gaan wij in overleg met onze leden die, uiteraard, het laatste woord hebben. Maar vooralsnog is het de bedoeling dat wij de komende 150 dagen in gesprek gaan met […]


Intentieverklaring getekend voor formatie tussen VVD, D66, CDA, CU, PvdA en ROSA

Na twintig jaar oppositie is ROSA voornemens om mee te gaan besturen in Zaanstad. Wij hebben veel zin in de formerende gesprekken, waarmee we hopelijk kunnen komen tot een duidelijk Zaans, groen en sociaal geluid in de komende vier jaar.