Video's


De nieuwe Zaanse raad is geïnstalleerd

Na de campagnetijd, na de verkiezingen, na de hertelling en na de hertelling van de hertelling, was het afgelopen donderdag eindelijk zover: Ruud Pauw, Natasja Groothuismink, Hans Kuyper en Mariska Schuttevaer werden beëdigd tot raadslid.

Een team waar wij trots op zijn. Een brede mix van specialiteiten en kwaliteiten, waarmee het moet lukken om ROSA de komende vier jaar goed te vertegenwoordigen. Samen gaan zij hier in elk geval hun uiterste best voor doen. Voor een Zaans, Groen & Sociaal Zaanstad!

Wat zij precies verklaarden en beloofden is in het filmpje niet te zien. Daarom onderstaand de betreffende woorden, zoals voorgelezen door burgemeester Hamming.

“Ik verklaar dat ik, om tot lid van de raad benoemd te worden, rechtstreeks noch middellijk, onder welke naam of welk voorwendsel ook, enige gift of gunst heb gegeven of beloofd.
Ik verklaar en beloof dat ik, om iets in dit ambt te doen of te laten, rechtstreeks noch middellijk enig geschenk of enige belofte heb aangenomen of zal aannemen.
Ik beloof dat ik getrouw zal zijn aan de Grondwet, dat ik de wetten zal nakomen en dat ik mijn plichten als lid van de raad naar eer en geweten zal vervullen.”

 


ROSA bouwt de eerste molen op De Hemmes

Het schiereiland De Hemmes ligt nu grotendeels braak, maar in het verleden hebben er acht molens gestaan. Al in 2012 startte een groep Zaanse burgers, inmiddels bekend als stichting Hemmes Groep, met het maken van plannen voor de invulling van het gebied. Het oorspronkelijke plan voorzag in woningen en zes traditionele molens die worden voorzien van moderne windturbines. ROSA is vanaf het begin betrokken geweest bij het maken van de plannen en zet zich nog altijd in om op De Hemmes op een historisch verantwoorde manier een klimaatneutrale woonwijk te bouwen. De molens zijn hier onlosmakelijk aan verbonden.

In de afgelopen jaren is het ontwerp bijgesteld en veranderd, waarbij de Hemmes Groep altijd constructief met de gemeente heeft meegedacht. Van de oorspronkelijke zes molens bleven er drie over en de woonwijk werd compacter. De laatste tijd leken de plannen de wind in de rug te hebben, er zijn partijen geïnteresseerd om ze te ontwikkelen, maar nu gooit Zaanstad plotseling roet in het eten. Door traditionele Zaanse windmolens gelijk te stellen aan moderne windturbines kunnen er minder woningen gebouwd worden, waardoor de financiering in gevaar komt. Daarnaast heeft het College, zonder overleg met de Hemmes Groep, twee van de geplande drie molens geschrapt. Daarmee is de nieuwe wijk ook niet meer energie- en klimaatneutraal, zoals uitdrukkelijk wél de bedoeling was.

ROSA vindt de opstelling van het College onbegrijpelijk en onverteerbaar.

Donderdag 15 maart aanstaande, in de laatste raadsvergadering van de huidige raad, komt op initiatief van ROSA een motie aan de orde waarin onder meer aan het College wordt opgedragen vaart te maken met de ontwikkeling van de Hemmes en tenminste drie windmolens in de plannen op te nemen. De motie kan op voorhand op een raadsmeerderheid rekenen.

Om het indienen van de motie luister bij te zetten, en om de gemeente aan te sporen nu eindelijk werk te maken van De Hemmes, heeft ROSA op dinsdag 13 maart 2018 alvast een molen geplaatst. De wieken zijn wat kort en de as draait niet helemaal soepel, maar de molen, die wij ‘De Rode Saen’ gedoopt hebben, staat fier en vrolijk op het lege land.