ROSA werkt !

aan groene, eerlijke en creatieve oplossingen voor Zaanstad.

plaatje van de ROSA verkiezings poster 2014

Waar is ROSA mee bezig?

 • Je vraagt om een boom en krijgt er negen…

  Op initiatief van onze Mariska staan (of nou ja, eigenlijk is het meer een soort hangen) er drie kunstige constructies met, in totaal, negen valse christusdoorns op het Stadhuisplein in Zaandam.
  Fijn dat onze motie voor vergroening zo vlot en inventief is uitgevoerd!

  Lees verder →
 • De begrotingsmoties – geen torenhoge stijging leges evenementen

  De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
  Deel 5: Amendement ‘Leges evenementen B-categorie’

  De Verordening Leges 2023, die normaal gesproken bij de begroting wordt behandeld, bevatte een voorgestelde stijging van 385% voor de leges voor evenementen in categorie B. En dat terwijl evenementen in categorie B ook relatief kleinschalig en georganiseerd door buurtbewoners kunnen zijn.

  Onder categorie B-evenementen vallen alle evenementen tussen de Dam tot Damloop (C) en een straatbarbecue (A). Dus bijvoorbeeld braderieën, kerstmarkten, boekenmarkten en sinterklaasintochten.
  Het college constateerde nota bene zelf ook al dat de verhoging voor sommige organisatoren moeilijk op te brengen zou worden…

  Er was een bijzondere constructie voor nodig (half motie, half amendement) om ervoor te zorgen dat deze gigantische stijging met in ieder geval één jaar wordt uitgesteld. Het amendement werd gelukkig aangenomen. De resultaten moeten echter nog worden verwerkt in de verordening later dit jaar. We zullen er dan scherp op zijn dat de stijging ook echt van de baan is!

  Foto: Menno de haas – voorbeeld van een categorie B-evenement

  Lees verder →
 • De begrotingsmoties – zekerheid voor de Zaanse Regenboog

  De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
  Deel 4: Motie ‘geef de Zaanse Regenboog financiële zekerheid’

  De Zaanse Regenboog organiseert activiteiten en informeert over seksuele en genderdiversiteit. De stichting heeft zich de afgelopen jaren bewezen als stabiele organisatie die van grote waarde is voor onze Zaanse LHBTQI-plus medemens én anderen.

  Een greep uit de activiteiten: wandelingen, de Regenboogsalon, maandelijks vragenuurtje, Café Pride, Zaanse Regenboog Café 50+, voorlichting, maatjessysteem, politieke werkgroep, fietstochten, de Zaanse Regenboogweek en Zaanpride.
  Dit alles bewerkstelligde de Zaanse Regenboog de afgelopen jaren met slechts €9.500 subsidie per jaar.

  Dit jaar zou de landelijke regeling LHBTQ-gelden én de daaraan gekoppelde Zaanse Regenbooggelden ophouden. De Zaanse Regenboog weet al ruim een jaar niet of zij in de toekomst nog subsidie krijgen en hun activiteiten kunnen voortzetten.
  Onlangs werd bekend dat de rijksbijdrage gelukkig zal worden voortgezet, alleen is nog steeds niet bekend hoeveel de gemeente Zaanstad precies zal ontvangen. De gemeente is momenteel bezig om zelf weer een subsidieregeling op te zetten zodat er zo snel mogelijk subsidie voor 2023 aangevraagd kan worden.

  Om een eind te maken aan de lange onzekerheid bij deze redelijk jonge, belangrijke organisatie, maakte ROSA een motie, mede ingediend door het CDA, waarmee de 12.000 euro subsidie, die de Zaanse Regenboog momenteel jaarlijks nodig denkt te hebben, structureel wordt gegarandeerd.

  De motie werd met een ruime meerderheid van de stemmen aangenomen!

  Lees verder →
 • De begrotingsmoties – ROSA en de feestjes

  De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
  Deel 3: Motie Herdenkingsjaar & amendement Pinksterdrie

  In het coalitieakkoord wordt stilgestaan bij de viering van 450 jaar Pinksterdrie in 2024. In datzelfde jaar wordt Zaanstad 50. Vreemd genoeg stond alleen dat laatste feestje in de begroting, dus dat hebben per amendement rechtgezet. ROSA hecht enorm aan Pinksterdrie en een grote meerderheid van de raad voelt dat gelukkig net zo.

  Een jaar eerder, komende zomer al, vieren we dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij in Nederland ten einde kwam. We werkten mee aan een motie van DENK om daar meer aandacht aan te schenken en die haalde het ook ruim. Hopelijk komt er op niet al te lange termijn een gedegen onderzoek naar het Zaanse slavernijverleden. Kennis is nodig om wonden te helen. En ook een mooi feest rond Keti Koti 2023 kan daarbij helpen.

  Feesten zijn belangrijk voor een samenleving. In de raadsvergadering van afgelopen dinsdag werd door verschillende partijen betoogd dat geld uittrekken voor een feestje eigenlijk niet kan, als er zoveel armoede en narigheid is. En dat zou waar zijn, als we helemaal niets zouden doen om die narigheid op te lossen. Dat doet Zaanstad wel, met miljoenen euro’s en veel energie. Een mooi, gedragen feest kan die energie versterken, denkt ROSA. Vooral als het een laagdrempelig feest is, voor iedereen toegankelijk in zoveel mogelijk dorpen en wijken van Zaanstad.

  En feesten zijn ook letterlijk een investering! ROSA zal erop aandringen dat we onze eigen mensen betrekken bij de organisatie. Zodat de baten vloeien naar de Zaanse makers, organisatoren, naar de plaatselijke horeca en facilitaire bedrijven. Die hebben het immers zwaar gehad de laatste jaren. We zijn blij dat ze er nog zijn!

  De vrijheid van Keti Koti in 2023, de eenheid van Pinksterdrie en 50 jaar Zaanstad in 2024 en dan nog de verscheidenheid van Roze Zaterdag, hopelijk in 2025 – prachtige feesten voor een prachtige gemeente. ROSA viert ze heel graag mee!

  Lees verder →
 • De begrotingsmoties – Sinterklaas en de pieten

  De begrotingsmoties en amendementen nader verklaard.
  Deel 2: Motie Sinterklaas en pieten

  Als de dialoog geen dialoog meer is.

  De dialoog, een vrije gedachtewisseling, een gesprek dat tot nieuwe inzichten leidt bij de betrokkenen. Het middel waarmee al meer dan een decennium lang getracht is een einde te maken aan de racistische kenmerken van de knecht van Sinterklaas. Of eigenlijk pas sinds een decennium, maar de roep om verandering dateert al van ruim dertig jaar geleden.
  En, eerlijk is eerlijk, er is veel veranderd. Maar niet genoeg. Zoals we in onze motie van februari al aangaven is het einde van de dialoog bereikt, verdere verandering langs deze weg zien en zagen we niet gebeuren. Een recent gesprek met de Sinterklaascomités liet, naast goede wil bij een deel, ook zien dat er van een aantal geen of weinig beweging meer was te verwachten. Geen nieuwe inzichten, de verandering stagneert.

  Samen met vele anderen in de raad hebben we de motie opnieuw ingediend. De motie is aangenomen. Als gemeente zal er op geen enkele wijze nog medewerking worden verleend aan activiteiten rondom 5 december waarbij nog sprake is van het gebruik van de racistische karikatuur Zwarte Piet. En hiermee nemen we als bestuursorgaan de verantwoordelijkheid die we hebben, onze voorbeeldrol in overeenstemming met ons beleid, een inclusieve stad waarin voor een viering die voor een deel van onze inwoners pijnlijk is geen plaats is.

   

  Lees verder →

Nog veel meer nieuws…

Oud nieuws…