ROSA werkt !

aan groene, eerlijke en creatieve oplossingen voor Zaanstad.

plaatje van de ROSA verkiezings poster 2014

Waar is ROSA mee bezig?

 • ROSA en de goede ideeën

  Albert Brinkman, Hans Kuyper en leerlingen van basisschool De Dijk Oost bewonderen de plaquette.
  Foto: Marene Kok

  Een mooie, kleine ceremonie op de oevers van de Zaan vanochtend. Stadsdichter Lisa van Tongeren was er, en een afvaardiging van obs De Dijk Oost. En ROSA natuurlijk. We onthulden een nieuwe plaquette op de Wilhelminabrug, naast het Zaantheater.

  Op die plek staat sinds 2001 een beeldje van kunstenares en verzetsvrouw Truus Menger. Het herinnert aan de Februaristaking van 1941. Zaandammer Albert Brinkman, zoon van één van de stakers van destijds, vond het jammer dat op de begeleidende plaquette het verhaal van het monument alleen in het Nederlands te lezen was. Er komen immers nogal wat toeristen langs die plek, en die spreken vaak andere talen.

  Brinkmans idee om een korte verklaring in het Engels, Frans en Duits toe te voegen, werd door ROSA opgepakt en per motie door de raad geleid. Vervolgens hebben we ons ook met de uitvoering en de uiteindelijke onthulling intensief bemoeid. En sinds vanochtend hangt die nieuwe plaquette er dus, spiegelend in de winterzon en mooi op tijd voor de herdenking volgende maand, op 26 februari.

  Dat doen we als ROSA wel vaker, een goed idee ‘adopteren’. Zo heeft Zaanstad sinds vorige week ook een zogenaamde bomenhub; op de schooltuintjes in het Darwinpark worden zaailingen, oftewel kleine boompjes, ingekuild om na de winter een nieuwe plek te krijgen. Vroeger werden zulke spontaan opgekomen dappere groeisels versnipperd, maar nu krijgen ze de kans op een plek waar ze wel gewenst zijn groot te worden en CO2 te blijven opslaan. Voor dit plan hebben wij ons ook sterk gemaakt.

  De bomenhub is een idee van Meer bomen nu. Het werd gepresenteerd op de Motiemarkt die eenmaal per jaar wordt georganiseerd om inwoners de kans te geven de raad te winnen voor een goed idee. Een, door ROSA gemaakte en door vele partijen mede ingediende, unaniem aangenomen motie zorgde ervoor dat de gemeente op zoek ging naar een plek, en die is nu dus gevonden in samenwerking met het Zaans Natuur en Milieu Centrum.

  ROSA is een fan van de Motiemarkt en we hebben ook al heel wat ideeën een eindje verder geholpen. Sommige plannen, zoals de bovenstaande twee, zijn relatief snel en voor niet al teveel geld te realiseren. Andere ideeën kosten meer tijd, zoals nostalgische lantaarns in Krommeniedijk of een herinrichting van de historische dijk bij Nauerna. Maar ook daarover voeren we gesprekken.

  De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat het heel af en toe anders loopt dan wij hadden gedacht… In 2018 adopteerden wij het idee van een aantal inwoners van Krommenie om een uitzichtplatform te bouwen bij de Noorderham. Daar blijkt nu een ander deel van het dorp fel op tegen. Maar goed, zo blijft het werk in de wereld!

  Ook dit jaar zal er, in de aanloop naar de behandeling van de Voorjaarsnota in juni, vast weer een Motiemarkt worden georganiseerd. We hopen veel van u daar te zien met mooie ideeën. Wij zetten ons er graag voor in!

   

  Lees verder →
 • De zachte krachten
 • De Beatrixtoren, een alternatief voor sloop

  Vanaf vandaag, 21 december, ligt het bestemmingsplan Peperstraat zes weken ter inzage. U kunt het hier vinden. Iedereen die er ideeën over heeft, of bezwaren wil uiten, kan deze in de vorm van een zienswijze indienen.

  Vervolgens worden al deze zienswijzen beantwoord en al dan niet verwerkt, waarna de gemeenteraad uiteindelijk een beslissing zal nemen. Naar verwachting zal dat ergens in het komend voorjaar gaan gebeuren.

  ROSA is voorstander van de plannen, met één nadrukkelijk en groot voorbehoud: wij willen dat de Beatrixtoren behouden blijft als monument van de jaren van de wederopbouw. En daar staan we bepaald niet alleen in. Gezaghebbende organisaties als Zaans Erfgoed, Erfgoedvereniging Heemschut en het Cuypersgenootschap hebben ook al hartstochtelijk gepleit voor behoud van de trouwe kolos aan de Zaan.

  In november 2021 schreef ROSA een motie, mede ingediend door GroenLinks en het CDA, die een ruime meerderheid haalde. In de motie werd gevraagd om een nadere onderbouwing van de plannen voor de Beatrixtoren, en het onderzoeken van alternatieven voor de door het college en de projectontwikkelaar beoogde sloop.

  Vooruitlopend op dat onderzoek ontwikkelde ROSA, in samenspraak met een aantal deskundigen, een alternatief plan, dat hier te bekijken is. Uitgangspunt was dat de herontwikkeling van de Peperstraat niet wordt vertraagd en dat ongeveer hetzelfde aantal vierkante meters aan woningen en winkels wordt gerealiseerd, zodat er geen gaten vallen in de financiering.

  Wij denken dat het kan: een prachtige, groene en autoluwe Peperstraat met een mooi verduurzaamde Beatrixtoren als icoon op de kop. En in 2024 zullen we ons uiterste best doen om de rest van de raad voor dit idee te winnen.

  Lees verder →
 • Erepenning voor Rudy Seca

  Vandaag werd een bijzondere Zaanse medeburger geëerd. 
  Rudy Seca ontving, tijdens een mooie en ook emotionele bijeenkomst, de gemeentelijke erepenning uit handen van loco burgemeester Natasja Groothuismink.

  Dat juist onze Natasja deze feestelijke taak op zich mocht nemen stemt ons zeer verheugd. Want bij ROSA heeft zo’n beetje iedereen wel een warm plekje in het hart voor Rudi.
  Een bijzondere man, die vele mensen hielp en bij elkaar bracht in Zaanstad en daarbuiten, maar daarbuiten Rudi is ook gewoon een oprecht fijn, betrokken en warm mens!
  Wij feliciteren Rudi Seca dan ook van harte met deze terechte onderscheiding.

  Persbericht Gemeente Zaanstad over Rudi Seca

  Lees verder →
 • Een heerlijk avondje voor het erfgoed

  Tijdens de raadsvergadering van donderdag 30 november kwamen weer wat zaken aan de orde die ons Zaanse hart sneller deden kloppen.

  Foto: Gemeente Zaanstad

  Zo stemde de raad unaniem voor het verlenen van de monumentenstatus aan Houtloods 17, het pand dat nu nog gedemonteerd in opslag ligt maar straks op schiereiland De Hemmes onderdak gaat bieden aan de houtbouwopleiding die daar molen De Zaadzaaijer (en liefst nog meer molens) gaat bouwen. Die monumentenstatus is noodzakelijk omdat een dergelijke loods onder het huidige bouwbesluit niet gebouwd kan worden; de maten en constructies zijn natuurlijk niet meer van deze tijd. Een monument hoeft niet aan alle voorschriften te voldoen. Dat de raad hierover dient te beslissen is een beetje omslachtig, en de verordening gaat ook worden aangepast. Maar dit was in elk geval een grote stap voor de Hemmes Groep, die op de publieke tribune zat te stralen.

  Ook unaniem werd het nieuwe bestemmingsplan Lint Krommenie vastgesteld. Het kwetsbare hart van een van onze oudste dorpen wordt nu steviger beschermd, ook al hebben we een paar projecten nét niet kunnen tegenhouden. Het was de laatste grote klus waar onze Ruud zich voor ingezet heeft en dat hebben we uiteraard gememoreerd in een stemverklaring. 

  Foto uit: De tweede wijziging van de Visie “de identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden”

  Vervolgens verdedigden wij ons amendement bij ‘De tweede wijziging van de Visie “De identiteit van Zaanstad – linten, dijken en paden”’. Dat is een document dat de kernwaarden van ons bebouwde landschap analyseert en vastlegt, zodat eventuele nieuwe ontwikkelingen objectief kunnen worden beoordeeld. De Visie begon een paar jaar terug met Westzaan en de ‘stadse Zaan’, Assendelft werd al eerder toegevoegd en nu kwam, in samenhang met het boven genoemde bestemmingsplan, Krommenie erbij. In de toekomst hopen we dat in elk geval de noordelijke Zaan, de zeedijken en de kerkenpaden nog worden toegevoegd. Het is een indrukwekkend en liefdevol document en het is mooi dat het ook in boekvorm zal verschijnen, want voor elke geïnteresseerde Zaankanter is dit smullen. Maar er blijft natuurlijk altijd wel wat te verbeteren. In dit geval stelde de Visie dat hier en daar in het lint van Krommenie wel iets hogers gebouwd mocht worden, zorgvuldig ingepast en bij wijze van uitzondering. Dat vonden wij niet. Maar ons amendement, mede-ingediend door de Christen-Unie, werd verder alleen gesteund door de Partij voor de Dieren, Democratisch Zaanstad en de kersverse Groep De Boer, en dat was helaas niet genoeg. De Visie zelf ging er dan wel weer bijna unaniem doorheen – alleen de PVV stemde tegen, maar die begrepen het niet helemaal.

  En later werd bekend dat op diezelfde 30ste november een project in Poelenburg-Peldersveld subsidie van het Rijk toegekend gekregen heeft. Hierbij worden ‘buurtmakers en buurtdragers’ ingezet om dat indrukwekkende stuk Post 45-erfgoed te herstructureren. Wij zijn benieuwd wat dat aan nieuwe ideeën gaat opleveren.

  Al met al een mooi resultaat op de laatste avond van de meteorologische herfst. Ons erfgoed gaat een warme winter tegemoet!

  Lees verder →

Nog veel meer nieuws…

Oud nieuws…