ROSA werkt !

aan groene, eerlijke en creatieve oplossingen voor Zaanstad.

plaatje van de ROSA verkiezings poster 2014

Waar is ROSA mee bezig?

 • Zaanse luchtkwaliteit kan gezonder

  Momenteel debatteert de Zaanse raad over de Voorjaarsnota. ROSA bracht onderstaande in bij het debatpunt ‘Luchtkwaliteit.’ De vraag om het hier eens raadsbreed uitgebreider over te hebben werd positief ontvangen door de wethouder en andere fracties.

  Onze inbreng:

  “We overlijden in Nederland gemiddeld negen maanden eerder dan met écht schone lucht het geval zou zijn. Maar wanneer je langs een drukke weg of vlakbij industrie of Schiphol woont, kunnen die negen maanden oplopen tot jaren levensverlies.

  De luchtkwaliteit in Zaanstad voldoet niet aan de WHO-gezondheidsnormen. Dit wordt voor een aanzienlijk deel bepaald door de luchtverontreiniging uit het buitenland, wordt gesteld. Maar aan de andere kant is de luchtkwaliteit in Drenthe, Friesland, Groningen en op sommige Waddeneilanden beduidend beter dan in de Randstad.

  In het antwoord op onze technische vragen werd verder gesteld dat de allergrootste killer, te weten ultrafijnstof, niet wordt gemeten in Zaanstad en dat dit erg kostbaar is. Maar zowel in een groot GGD onderzoek in Zaanstad uit 2022 als via 17 meetstations middels project ‘Hollandse Luchten’, dat liep tot eind 2023, is ultrafijnstof wel degelijk gemeten. Dus dat antwoord vinden wij wat vreemd.

  ROSA vindt dit onderwerp belangrijk genoeg om het er eens uitgebreid over te hebben middels een Carré of een technische sessie. Wij zullen dit, verder onderbouwd dan hier vanwege de spreektijd mogelijk is, aanvragen bij de agendacommissie.”

  Lees verder →
 • Dag van de arbeid 2024

  Iedereen is van harte welkom bij de 1 mei viering van de Zaanse linkse partijen, met een mooi, divers programma.

  Lees verder →
 • Erfgoed als uitgangspunt bij Ecohof

  Dit is een bijdrage van: Geert van Bemmelen

  Gisteren stemde de raad voor het bestemmingsplan voor het Ecohof in de Bloemenbuurt in Wormerveer. Dit sympathieke project zal worden gerealiseerd in de voormalige Floraschool, daterend uit 1953.

  Het pand is sinds 2020 niet meer als school in gebruik, maar verkeert nog in prima staat. In de cultuurhistorische verkenning die de Zaanse ambtenaren hebben opgesteld wordt in geuren en kleuren verteld over de historie en de huidige status van het pand.

  Een groep Zaankanters, de toekomstige bewoners van het Ecohof, heeft zich verenigd in een collectief particulier opdrachtgeverschap om hun droom van een duurzaam ecodorp in de Zaanstreek te realiseren. Deze groep stelt de cultuurhistorische waarden van het gebouw gelukkig ook op prijs en kiest er daarom voor om het huidige pand als uitgangspunt te nemen voor de nieuwe plannen. Zo blijven de gevels grotendeels behouden, waardoor het straatbeeld niet ingrijpend verandert, en wordt rekening gehouden met de ligging in de buurt. Erfgoed als uitgangspunt dus. Hier wordt maar weer eens laten zien dat dat veel minder beperkend is dan vaak wordt beweerd.

  Deze samenwerking van Zaanse inwoners stemt ons sowieso vrolijk. Om de woningnood te bestrijden moeten we immers vele oplossingen vinden en het stimuleren van dit soort woonvormen is daar één van. Zo krijgen niet alleen meer mensen een woning, maar zijn de woningen ook zo passend mogelijk. Dat komt het woongenot ten goede, net als de sociale cohesie en de levensloopbestendigheid. Hopelijk hebben we geleerd van dit proces en hoeft de ontwikkeling van een dergelijk initiatief in de toekomst niet weer zo lang te duren.

  Verder kiezen de toekomstige Ecohof-bewoners er ook voor om, de naam doet het al vermoeden, zo duurzaam mogelijk te bouwen en daarbij dus verder te gaan dan de wettelijke eisen op dat gebied. Dat kunnen wij natuurlijk alleen maar toejuichen. Daarnaast wordt er uitgebreid stilgestaan bij klimaatadaptatie en wordt er weinig ruimte verspild aan parkeerplekken voor auto’s. Vooral dat laatste zorgde toch nog voor wat discussie in het Zaanstad Beraad. Sommige partijen kunnen het nou eenmaal niet laten om elk onderwerp aan te grijpen om het over stilstaand blik te hebben.

  In samenwerking met Parteon wordt er naast de koopwoningen ook sociale- en middeldure huur gerealiseerd op het terrein, zoals bij alle projecten van meer dan 20 woningen vereist is. Zo kan er uiteindelijk betaalbaar én duurzaam gewoond worden en is onze heilige drie-eenheid (Zaans, groen, sociaal) compleet.

  We waren gelukkig niet de enige die voor stemden. Het voorstel heeft het met ruime meerderheid gehaald. Op die manier is de realisatie van het Ecohof weer een stapje dichterbij gekomen en dat vinden wij een mooie ontwikkeling.

  Lees verder →
 • ROSA weet hoe de hazen lopen!

  Het is bijna Pasen, en dus zijn ook bij ons in de streek de hazen weer onderweg. Niet alleen om iedereen te verrassen met vrolijk gekleurde eitjes, maar vooral om een partner te zoeken. Het is paartijd, en dat is tegenwoordig helaas een hachelijke periode van het jaar.

  De afgelopen decennia is het leefgebied van de haas versnipperd geraakt en verkleind. In de lente worden vaak grote afstanden afgelegd, waarbij in onze waterrijke streken ook de nodige slootjes en vaarten moeten worden bedwongen. En bij dat laatste gaat het steeds vaker mis.

  In tegenstelling tot andere zoogdieren is de haas een zeer trage zwemmer. En aangezien vanwege de klimaatverandering zijn vacht ook steeds dunner wordt, raakt hij snel onderkoeld. Onderzoek wijst uit dat in Noord-Holland boven het IJ het jaarlijks aantal verdronken hazen is gestegen van nog geen 100 in de jaren negentig tot bijna 350 nu.

  Hoog tijd om in te grijpen! Op initiatief van ROSA is Zaanstad overgegaan tot het plaatsen van de eerste hazenbrug van Nederland, misschien zelfs wel van de wereld. Het is een simpele constructie, vergelijkbaar met de traditionele kwakelbruggetjes die vroeger het Zaanse land ontsloten maar dan zo klein dat alleen hazen er gebruik van kunnen maken.

  Wethouder Natasja Groothuismink van Dierenwelzijn zal de brug officieel in gebruik stellen door symbolisch het laatste plankje vast te schroeven. Dat gebeurt, hoe kan het ook anders, op Tweede Paasdag om 13.00 uur, in het weiland net ten westen van de Fronikboerderij, ten noorden van de braak. De Fronikboerderij vindt u op de hoek van de Westzanerdijk en het Westerwindpad in Zaandam.

  U bent van harte welkom om de brug te komen bewonderen. Aanmelden is niet nodig en voor iedere bezoeker is er een leuke verrassing!

  Lees verder →
 • Systeem melding openbare ruimte flink verbeterd

  Foto: gemeente Zaanstad, uit de technische presentatie ‘Signalen.’

  Omgewaaide boom? Losse stoeptegel? Knipperende lantaarn? 
  Iedereen die wel eens een zogenaamde ‘melding openbare ruimte’ heeft gedaan via Slim Melden weet dat dit systeem niet perfect werkte.

  Onoverzichtelijke categorieën, emails met de melding ‘afgehandeld’ terwijl de melding alleen nog maar was binnengekomen, geen directe mogelijkheid om feedback te geven: allemaal aanleiding voor veel frustratie.

  Jaarlijks ontvangt de gemeente ruim 30.000 meldingen openbare ruimte die voor het grootste deel uitstekend worden afgehandeld door hard werkende medewerkers, die er in alle weersomstandigheden op uit gaan.

  Gisteravond kregen wij een presentatie over ‘Signalen’: een nieuw systeem om waarmee Zaanse inwoners een melding openbare ruimte kunnen doen.
  Het systeem wijst zélf de categorie toe, men ontvangt keurig telkens een update over de melding, eerst een ontvangstbevestiging en vervolgens zodra er actie is ondernomen.
  Als de melding helemaal is afgehandeld wordt direct de mogelijkheid geboden om aan te geven of de indiener tevreden is met de afhandeling. Maar het is ook mogelijk om meteen aan te geven waarom je eventueel niet tevreden bent, bijvoorbeeld omdat de melding nog niet is afgehandeld.
  En om het nog mooier te maken geeft het systeem bij het indienen van een melding een kaart waarop te zien is of de melding misschien al door iemand anders is gedaan.

  Het nieuwe systeem gaat op 8 april live en we zijn hoopvol dat ‘Signalen’ een echte verbetering zal zijn in het doorgeven in meldingen openbare ruimte!

  Lees verder →

Nog veel meer nieuws…

Oud nieuws…