wie is ROSA


Ruim een eeuw lang was de Rode Zaan een begrip in heel Nederland. De
arbeidersbeweging was machtig in het oudste industriegebied van Europa. Zo
machtig dat Zaandam als eerste stad een socialistische burgemeester kreeg, in
de persoon van Klaas ter Laan. En nog altijd zijn de drie landelijke partijen met
socialistische wortels relatief sterk vertegenwoordigd in de raad van Zaanstad.

En dan is er ook nog ROSA!
De Zaanse politieke vereniging ROSA werd in maart 1995 opgericht door een
groep jonge mensen die actief waren in onder meer de milieu-, vredes-,
mensenrechten- en kraakbeweging. Zij stelden gezamenlijk een
Beginselverklaring op die aanvangt met de kreet ‘Zaanstad is een varkentje dat
nodig moet worden gewassen!’
Begonnen als een buitenparlementaire groepering die zich profileerde met
veelal ludieke acties die de Zaanstreek aantrekkelijker moesten maken,
groeide ROSA uit tot een politieke partij die deelnam aan gemeenteraadsverkiezingen.

In 1998 behaalde ROSA een eerste zetel in de gemeenteraad van Zaanstad. Die
werd ingenomen door de in Wormerveer woonachtige lijsttrekker Ruud Pauw.
In 2002 kwam daar een zetel bij en belandde ook Erik Schaap in de raad. Na
een stabilisatie in 2006 en 2010 (toen Natasja Groothuismink de plaats innam
van Erik Schaap) werd in 2014 opnieuw zetelwinst behaald. Aad Verburg
werd ROSA’s derde raadslid. Hij werd echter halverwege zijn raadsperiode
wegens ziekte vervangen door Mariska Schuttevaêr. Met zo weinig mutaties
toonde ROSA zich verreweg de stabielste fractie in de raad.

Dat je ook als oppositie-voerende, linkse partij van betekenis kunt zijn heeft
ROSA de afgelopen twintig jaar meerdere malen bewezen. Met een weinig
dogmatische houding en soms verrassende initiatieven wist ROSA van alle
partijen in de gemeenteraad de meeste moties en amendementen
gehonoreerd te krijgen.

Omdat ROSA een lokale partij is, en daardoor onafhankelijk van landelijke
partijplannen, kiest ze haar eigen Zaanse weg. Ze is kritisch, maar wel
constructief. ‘Mensen blijven ontkennen dat zij deel uitmaken van het grote
geheel dat wereld heet,’ stelde de Beginselverklaring. ‘ROSA wil geen
economische vooruitgang ten koste van de leefomgeving van mens, dier en
plant. Behouden wat je hebt is vaak nuttiger dan pakken wat je pakken kan.’

In de gemeenteraad van Zaanstad is ROSA de bekende luis in de pels. Ze is
alert, neemt het initiatief en loopt niet klakkeloos achter de raadsmeerderheid
aan. ROSA staat voor eigen ideeën en meningen, ook al is dat vaak tegen de
stroom in. ‘Zo’n vernieuwende aanpak kan alleen van onderaf beginnen en
nooit van bovenaf worden opgelegd,’ zegt de Beginselverklaring. Daarom is
ROSA nog altijd fervent voorstander van democratie op buurt- en wijkniveau.

Maar eerst en vooral is ROSA de partij die de schoonheid van de streek in haar
hart sluit en zich inzet voor het behoud van de vele monumenten en het unieke
veenweidegebied. In de loop der jaren heeft de partij een groot netwerk
opgebouwd en kent ze de weg in de stad als geen ander. Dat teams van ROSA
afgelopen jaar zowel de Zaanse Geschiedenisquiz als de Eindejaars Nieuwsquiz
wisten te winnen, is dan ook geen toeval.

Natuurlijk is ROSA in de ruim twintig jaar van haar bestaan veranderd. We zouden onze stad nu niet zo snel meer een varkentje noemen. En inmiddels hebben we de oppositiebanken verlaten en zijn we onderdeel van het college!

Een nieuwe uitdaging vanuit een andere positie. Een uitdaging die wij enthousiast zijn aangegaan. Want ook mét bestuursverantwoordelijkheid staan wij nog altijd klaar om Zaanstad weer eens een wasbeurt te geven!


Voor liefhebbers van historie en erfgoed (en welke ROSA-aanhanger is dat niet!)
is de integrale Beginselverklaring uit 1995 hier terug te vinden