wie is ROSA


Ruim een eeuw lang was de Rode Zaan, oftewel de ‘ROoie SAen’ – waar onze naam vandaan komt – een begrip in heel Nederland.” De arbeidersbeweging was machtig in het oudste industriegebied van Europa. Zo machtig dat Zaandam als eerste stad een socialistische burgemeester kreeg, in de persoon van Klaas ter Laan. En nog altijd zijn de drie landelijke partijen met socialistische wortels relatief sterk vertegenwoordigd in de raad van Zaanstad.

En dan is er ook nog ROSA!
De Zaanse politieke vereniging ROSA werd in maart 1995 opgericht door een groep jonge mensen die actief waren in onder meer de milieu-, vredes-, mensenrechten- en kraakbeweging. Zij stelden gezamenlijk een Beginselverklaring op die aanvangt met de kreet ‘Zaanstad is een varkentje dat
nodig moet worden gewassen!’
Begonnen als een buitenparlementaire groepering die zich profileerde met veelal ludieke acties die de Zaanstreek aantrekkelijker moesten maken, groeide ROSA uit tot een politieke partij die deelnam aan gemeenteraadsverkiezingen.

In 1998 behaalde ROSA een eerste zetel in de gemeenteraad van Zaanstad. Die werd ingenomen door de in Wormerveer woonachtige lijsttrekker Ruud Pauw.
In de jaren die volgde groeide ROSA naar vier zetels en sinds 2018 maakt ROSA deel uit van het College.

Dat je ook als lokale linkse partij van betekenis kunt zijn heeft ROSA de afgelopen zevenentwintig jaar meerdere malen bewezen. Met een weinig dogmatische houding en soms verrassende initiatieven wist ROSA in de gemeenteraad vele moties en amendementen gehonoreerd te krijgen.

Omdat ROSA een lokale partij is, en daardoor onafhankelijk van landelijke partijplannen, kiest ze haar eigen Zaanse weg. Ze is kritisch, maar wel constructief. ‘Mensen blijven ontkennen dat zij deel uitmaken van het grote geheel dat wereld heet,’ stelde de Beginselverklaring. ‘ROSA wil geen
economische vooruitgang ten koste van de leefomgeving van mens, dier en plant. Behouden wat je hebt is vaak nuttiger dan pakken wat je pakken kan.’

In de gemeenteraad van Zaanstad is ROSA de bekende luis in de pels. Ze is alert, neemt het initiatief en loopt niet klakkeloos achter de raadsmeerderheid aan. ROSA staat voor eigen ideeën en meningen, ook als dat tegen de stroom in is. ‘Zo’n vernieuwende aanpak kan alleen van onderaf beginnen en nooit van bovenaf worden opgelegd,’ zegt de Beginselverklaring. Daarom is ROSA nog altijd fervent voorstander van democratie op buurt- en wijkniveau.

Maar eerst en vooral is ROSA de partij die de schoonheid van de streek in haar hart sluit en zich inzet voor het behoud van de vele monumenten en het unieke veenweidegebied. In de loop der jaren heeft de partij een groot netwerk opgebouwd en kent ze de weg in de stad als geen ander. Dat teams van ROSA de afgelopen jaren zowel bij de Zaanse Geschiedenisquiz als de Eindejaars Nieuwsquiz goede resultaten wisten te behalen, is dan ook geen toeval.

Natuurlijk is ROSA in de bijna dertig jaar van haar bestaan veranderd. We zouden onze stad nu niet zo snel meer een varkentje noemen. En sinds 2018 hebben we de oppositiebanken verlaten en zijn we al voor de tweede periode onderdeel van het college! Dat betekent dat we nu opereren vanuit een andere positie. Een uitdaging die wij enthousiast zijn aangegaan en steeds beter in de vingers krijgen.

Wat daarbij helpt is dat ROSA een meer dan stabiele partij blijkt. De 18 raadszetels en 2 wethoudersposten die wij sinds 1998 hebben mogen bezetten zijn bemenst door in totaal slechts 9 verschillende personen. Die schat aan ervaring binnen het college en de raad maakt dat we heel vaak onze stempel op ontwikkelingen weten te drukken. En dat is ook nodig, omdat Zaanstad nog steeds om de zoveel tijd een stevige wasbeurt kan gebruiken!


Voor liefhebbers van historie en erfgoed (en welke ROSA-aanhanger is dat niet!) is de integrale Beginselverklaring uit 1995 hier terug te vinden