word actief

Word actief voor ROSA!

ROSA kan altijd nieuwe ideeën, extra handen, organisatoren en/of aanpakkers gebruiken. Grote en kleine bijdragen zijn welkom. Input geven op punten die ROSA bezighouden, lid worden van het bestuur, bedenken en/of organiseren van ludieke acties, folderen: het kan allemaal. Neem voor meer informatie contact op met ROSA. (Zie de contactpagina).

Het bestuur zoekt versterking. Een bestuursfunctie klinkt misschien saai, maar is het niet: we bedenken en organiseren lezingen, debatten, acties en campagneactiviteiten. Meer info: neem contact op.

Lid worden? Lid worden van ROSA kan door overmaking van minimaal €15,- per jaar op rekeningnummer NL48 TRIO 025 48 36 798 ten name van ROSA (o.v.v. lidmaatschap). Vergeet niet je contactgegevens te vermelden.

zaans groen, zaans gelijk, zaans geluk